Vekst i kinesisk it-industri

Vekst i kinesisk it-industri

Kinesisk myndigheter har sett fram IKT som en av de viktigste sektorene for fremtiden.
Vi har sett en voldsom vekst i den kinesiske IT industrien i de siste årene. Antallet sivilingeniører og programvare utviklere har vokst formidabelt. Siden 1997 har årlige inntekter fra programvare og IT- tjenester industrien økt med en gjennomsnitt 42% og nådde $6.8 milliarder i 2003. I tillegg ble antall engelsk-talende høyutdannede IT ingeniører dobbelt i arbeidsstyrken siden år 2000 og nådde ca. 24 millioner i 2004. Men svakheter i strukturen av Kinas IT industri forhindrer den fra å utnytte fullt de positive forandringene som har skjedd.

Veksten i Kinas IT Industri er drevet av innenlandsk etterspørsel. De fleste kunder er små og mellomstore kinesiske firma som krever skreddersydd programvare. Andelen av utenlandske programvare-outsourcing er kun på 10% av den totale inntekter av industrien.

Mange prosjekter kjøres under optimal skål. Underleverandører konkurrerer ofte på pris og det å få betaling kan være problematisk. På tross av lav kostnad, er margin hos kinesiske programvare leverandører kun på 7%.

Markedskonsentrasjon er lav. De top-10 IT-tjenester selskap har kun ca. 20% av markedet. Det finnes ca. 8000 programvare leverandører i Kina. Nesten 75% av dem har færre enn 50 ansatte. Kun 5 selskaper har flere enn 2000 ansatte. Uten å ha en viss størrelse, blir det vanskelig for kinesiske IT selskaper til å tiltrekke seg top internasjonale kunder. Kinas IT industri må konsolideres for å kunne konkurrere effektivt globalt.

Det mangler også erfaring om M & A (merger og acquisition) I den kinesiske IT industrien. Svak prosesskontroll og produkt forvaltning er også et problem. Kun 6 av kinas største programvare selskaper er sertifisert på nivå 5 eller 4av CMM (capability-maturity model).

Kinas raskt voksende IT-tjenester leverandører må også lære om å forvalte sine talenter bedre. Mange selskaper investerer lite på ansattes personlige og profesjonelle utvikling. Jobbskifting er hippig. Ifølge en undersøkelse gjort av McKinsey, var årlig ansatte-turnover ca. 20% I Kina.

I kinesisk er tegnet for mulighet det samme som utfordring. Norske IT bedrifter kan tilføre det kinesiske markedet kompetanse innen FoU, produktutvikling og kvalitetskontroll. I tillegg har norske IT bedrifter muligheter til å alliere seg med kinesiske IT bedrifter som har noenlunde lignende størrelse. Fragmentasjonen i den kinesiske IT-industrien gir også mulighet for norske IT bedrifter til å gjøre oppkjøp i Kina. IT outsourcing er et klart område som norske IT bedrifter kan dra mye nytte av.

Kinesisk myndigheter har sett fram IKT som en av de viktigste sektorene for fremtiden. De har makten til å fatte raske beslutninger om investeringer dersom teknologien virker lovende og gir utsikter for vekst. Det kan betyr rask utvikling av markedssegmenter for norske IT bedrifter i Kina.

Det er verd å merke seg at alle de store internasjonale IT selskaper allerede er etablert i Kina. En rekke norske IT-tjenester og programvare selskaper har også prøvd seg i Kina. På tross av sin store potensial og raskt økonomisk vekst, er Kina fortsatt et vanskelig marked. Kulturell forskjell, språk, fragmentert marked, annerledes regelverk osv. byr på utfordringer for norske IT bedrifter som prøver eller skal prøve seg i Kina. Tiden vil vise hvem som lykkes. Som sagt, det er ikke den sterkeste, heller ikke den smarteste, men den mest tilpassingsdyktige som overlever.

Helen Hui,
Gründer, Vogt Midtens Rike