Vekst i Komplett

Komplett oppnådde en vekst på 15 prosent i første kvartal 2004. Nå kommer 26 prosent av omsetningen fra andre land enn Norge.
Komplett omsatte for 520 millioner kroner i første kvartal 2004. Det er en vekst på 15 prosent i forhold til samme periode i fjor. Veskten i direktesalget til kunder var på 26 prosent, men salget til forhandlere gikk ned med en prosent.

Kompletts omsetning utenfor Norge økte med 40 prosent, og utgjør nå 26 prosent av totalomsetningen, opplyser selskapet i en børsmelding.

Kompletts driftsresultat økte med 15 prosent til 20,4 millioner, og resultatet før skatt beløp seg til 21,6 millioner kroner - en økning på syv prosent.

I slutten av mars implementerte Komplett nye datasystemer for driften i Norge og Sverige. Rundt 90 prosent av omsetningen kommer fra disse to landene. Selskapet opplyser at implementeringen i all hovedsak fulgte planen, men som en konsekvens av opplæring og konvertering av data, var Kompletts omsetning noe lavere enn normalt de første ukene. Selskapet anslår selv at dette har medført en omsetningsreduksjon på henholdsvis 10 og 20 millioner i mars og april.

Direktesalg til sluttkunder økte med 26 prosent. Både salget i Sverige og Norge viste sterk vekst, mens salget utenfor Norden og til norske forhandlere har hatt en svak utvikling.

Selskapet opplyser at det er iverksatt tiltak for å bedre lønnsomheten i disse markedene, blant annet gjennom sterkere sortimentstyring og økt fokus på produktlønnsomhet.

Komplett åpner nettbutikk i Nederland, Komplett.nl, for pilotdrift i juni 2004.