Vekst og lønnsomhet i Ergo

Vekst og lønnsomhet i Ergo

Ergo Group omsatte for 666 millioner kroner i tredje kvartal, en økning på knappe seks prosent. I kvartalet ble det også positivt driftsresultat.

Postens it-selskap, ErgoGroup, økte omsetningen med 36 millioner kroner i tredje kvartal i år i forhold til samme periode i 2004. Driftsresultatet (EBIT) havnet på 40 millioner kroner. På samme tid i fjor måtte Ergo svelge et tap på 33 millioner kroner.

- Nå er vi på vei opp, sier administerende direktør Terje Mjøs i ErgoGroup.

Hittil i år har ErgoGroup omsatt for 1,96 milliarder kroner, og har et positivt driftsresultat på 68 millioner. Drifsmarginen ligger med andre ord på knappe 3,5 prosent.

- Er du fornøyd med dette?

Nei, totalt sett for året er jeg ikke fornøyd. Vi hadde minus etter to kvarteler, tredje kvartal har vært et godt kvartal, men jeg er ikke fornøyd med første halvår. Driftsresultatet, EBITA, bør ligge på 10 prosent. Det når vi ikke i år, men det er målsettingen. Isolert sett på tredje kvartal var den på nesten ni prosent, sier Mjøs til Computerworld.no.

Mindre interne inntekter

Miksen av eksterne og interne inntekter endret seg også i kvartalet. De ekserne inntektene beløp seg til 457 millioner kroner. På samme tid i fjor var de på 384 millioner. De interne inntektene, det vil si leveranser til Posten, falt fra 247 millioner i tredje kvartal 2004, til 209 millioner kroner i samme periode i år.

- Kan du si noe om lønnsomhetsfordelingen på de eksterne kontra de interne?

- Det har jeg ikke konkrete tall på, men ligger nokså jevnt nå. Ingen skjev fordeling der, sier Mjøs.

Han legger til at Posten ugjør nå 33 prosent av totalen

- Og det faller videre fordi vi vokser mer eksternt. I 2006 skal det være under 30 prosent.

Nytt smb-rike

Per 1. januar 2006 skal ErgoRunit være innfusjonert i ErgoGroup. Sammen med outsourcingsbiten selskapet kjøpte fra Ementor, skal det utgjøre et nytt forretningsområde.

- Vi samler alt i et nytt forretningsområde, som har smb som hovedmarked.

- Vil denne innfusjoneringen og sammenslåingen medføre restruktureringer?

- Det driver vi nå å kikker litt på. Vi er ikke der vi skal være lønnsomhetsmessig. Det er et kraftig press på marginer og stor konkurranse. Men jeg har ingen konkrete tall å komme med nå, sier Mjøs.