Vekst i nett-salg

Vekst i nett-salg

Salget over nettet for norske bedrifter øker sterkt.
I 1999 utgjorde salget over internett fra bedrifter med mer enn 10 ansatte ni milliarder kroner. I 2003 var summen om lag 40 milliarder.

Undersøkelsen viser at nettsalget fra bedrift til bedrift er langt viktigere enn salget mellom bedrift-forbruker. SSB presiserer at de i omsetningstallene ikke har med bank- og finansnæringen, og at det knytter seg en del usikkerhetsforhold til disse tallene.

I 2003 kom størstedelen av internett-omsetningen, 76 prosent, fra salg mellom bedrifter. Private forbrukere utgjør 21 prosent av samlet internett-omsetning.