Vekst for nettmøter

Bruken av nettmøte-teknologi har vokst kraftig det siste året etter som bedrifter har sett etter alternativer til reising etter katastrofen 11. september, viser en undersøkelse foretatt i mer enn 500 bedrifter i USA.

Undersøkelsen, som er foretatt av Wainhouse Research Inc., viser en lignende vekst i bruken av andre samhandlingsteknologier som tele- og videokonferanser.

40 prosent av de spurte sa at de foretok færre reiser enn før. Antall respondenter som mener at tilgang til denne type kommunikasjonsløsninger er personlig svært viktig for dem, steg fra 44,3 prosent til 63,9 prosent i perioden.

-- En av de mer signifikante funnene var at møter med personlig fremmøte falt fra 54 til 45 prosent etter 11. september. Undersøkelsen bekrefter det vi har antatt, sier analytiker Andy Nilssen.

-- Det er likevel feil å tro at den seneste veksten innen nettmøter bare er et resultat av angrepet den 11. september. Det som skjedde var at det forsterket en trend som allerede var der, sier David Thompson, nestsjefen i Webwx - en av de største leverandørene av nettmøte-tjenester.