Vekst-sommer for Catch

Catch Communications opplevde en vekst på 28 prosent i antall kunder i juli i år, i forhold til juli i fjor.
Catch-konsernet leverte netto 1.150 linjer i juli måned. Ved inngangen til august er det dermed totalt 52.250 linjer installert, ifølge en melding fra selskapet.

Antall netto leverte linjer til private husholdninger utgjorde 875 i juli, mens antall linjer levert til bedriftsmarkedet utgjorde 275 linjer.

Øker innen bredbåndstelefoni

Ved utgangen av juli var 6.800 kunder også abonnenter på bredbåndstelefoni, sammenlignet med 5.750 kunder ved utgangen av juni i år.

Av det totale antallet abonnenter innen bredbåndstelefoni er 5.250 aktive kunder, opplyser Catch.