Vekstbesvær i HP

Vekstbesvær i HP

Hewlett-Packard maktet å slå sammen fire it-produsenter til ett selskap. Fire avanserte teknologier har derimot gitt vekstbesvær.
Compaq, Digital Equipment Corporation, Hewlett-Packard og Tandem Computers har alle bidratt til dagens Hewlett-Packard. Mens Compaq hadde store problemer med Digital og Tandem, har Hewlett-Packard tilsynelatende maktet å håndtere fagfolkene.

Samordning av teknologien går derimot ikke problemfritt. Konsekvensen er at Hewlett-Packard viser tegn på vekstbesvær.

Det er flaut å oppleve at innføring av forretningssystemet til SAP for hele virksomheten, istedenfor Peoplesoft og SAP, har medført kraftig ordreforsinkelse.

Hewlett-Packard var klar og tydelig da de fusjonerte med Compaq. Kundene skulle vite hva som var fremtiden. De ansatte skulle vite hvilke teknologier Hewlett-Packard ønsket å satse på, for Hewlett-Packard har mange.

Mens IBM har tre prosessorteknologier, har Hewlett-Packard fire. Begge har teknologi fra Intel/AMD. IBM har to egne som det satses på. Hewlett-Packard har tre egne som skal fases ut.

Maskinmiljøet VMS har overlevet Digitals prosessorteknologi, er i ferd med å overleve Digitals Alpha-prosessor, og er allerede tilpasset Hewlett-Packards favorittprosessor, Intel Itanium. Digitals mest svorne tilhengere vil ikke kvitte seg med VMS.

Omsetningen på 18,9 millioner dollar vokste riktignok med ni prosent for tredje kvartal sammenlignet med året før, men både omsetning og resultat var betydelig lavere enn forventet.

Dell omsatte for 11,71 milliarder dollar, Hewlett-Packard omsatte for temmelig nøyaktig det samme for tilsvarende produkter.

Tallet fremkommer ved trekke ut 3,4 milliarder dollar for Enterprise, 3,5 milliarder dollar for tjenester og 223 millioner dollar i programvare, fra de 18,9 milliardene.

Salget av maskiner med Alpha og Tru64 Unix hadde en nedgang med 32 prosent. Salget av Nonstop maskiner med MIPS-prosessoren gikk tilbake med 25 prosent. Resultatet ble at tre høye salgsdirektører ble jekket ut av sine stillinger.

Det totale salget til de store virksomhetene gikk tilbake med fem prosent så kundene velger bare i mindre grad Hewlett-Packards tilbud Itanium. Flere av kundene kan like gjerne velge Fujitsu Siemens, IBM eller Sun.

Alle vet at Alpha og MIPS skal fases ut. Problemet er hvordan Hewlett-Packard skal bringe kvalitetene til Tru64 Unix og Nonstop videre. Det er klyngeteknologien til Tru64 Unix, det er det feiltolerante miljøet til Nonstop Hewlett-Packard må overbevise kundene at de viderefører.

Klyngeteknologien til Tru64 Unix skal overføres til Hewlett-Packards andre Unix-alternativ HP-UX. Hewlett-Packard har innrømmet at dette er en mer omfattende jobb enn først antatt.

Nonstop skal tilpasses en fremtidig prosessor fra Intel, men Hewlett-Packard makter ikke å overbevise hvordan de håndterer funksjonen "Lock Step" som sørger for applikasjonssynkroniseringen i Nonstop.

Utfordringen til Hewlett-Packard er finne en formel for å overbevise de store virksomhetene at de er et alternativ til IBM.

IBM Global Service sørger for at de som vil sette ut tjenestene, har en sterk teknologipartner. Hewlett-Packard må gjøre tilsvarende, for i øyeblikket er teknologien et handikap. I fremtiden vil teknologi være en forutsetning, ikke et salgsfortrinn hos de store viktige kundene.

Å vinne eller å tape en stor teknologikontrakt bidrar like lite til resultatet. Det er først over tid at teknologikontrakter kaster av seg. Det har allerede vist seg hos Telenor. Det kan skje igjen.

For Hewlett-Packard trenger å finne partnere som kan bidra til tjenesteomsetningen, partnere som kan gi fortrinn innen industrisegmenter. I den forbindelse er Accenture, EDB Business Partner og Telenor viktige.

Telenor anses som liten og dynamisk i internasjonal sammenheng, samtidig som teleleverandøren har solid økonomi. Accenture ser på Norden som en spydspiss for fremtidens integrerte it og kommunikasjonsteknologi hvor mobilitet og IP er de viktigste stikkordene.

Et oppkjøp av EDB og et tett samarbeid med Accenture er god strategi for fremtiden.Utskiftingen av sine tre øverste salgsdirektører fremmer ikke salget av teknologi som skal skiftes ut.