Velger Linux for fleksibiliteten

Velger Linux for fleksibiliteten

Bedrifter vil ha både fri og produsenteid programvare. Kombinasjonen gir valgfrihet og fleksibiltet.

Dette viser en undersøkelse som ble gjennomført blant deltagerne på Novell's BrainShare konferanse i Barcelona i september. Nesten 70 prosent av alle spurte hevdet de brukte Linux i sin it-infrastruktur, ifølge Novell.

Valgfrihet og fleksibilitet ble trukket frem som de viktigste argumentene blant 61 prosent av respondentene. Den nest mest populære fordelen (52 prosent) med nevnte løsninger var muligheten til å utvide eksisterende investeringer samtidig som man implementerte nye teknologier.

Undersøkelsen på Brainshare var utformet for å benchmarke den økende populariteten rundt Linux og viste at de fleste kundene opererte et heterogent it-miljø.

Begge deler, ikke enten eller

Resultatene sammenfaller med de generelle trendene som Novell opplever i markedet, med at det ikke eksitererer en "enten/eller" holdning. Kundene henvender seg i stadig større grad mot begge miljøer for å sette sammen kombinerte løsninger.

- Resultatene fra studien støtter det inntrykket vi har av trenden i markedet. Det vi klart ser er at kunder ønsker leverandører som er i stand til å levere løsninger som omfavner fri programvare, men som kan utnytte de eksisterende investeringer gjort i produsenteid programvare, sier Norgessjef for Novell, Geir Christensen..

Undersøkelsen viste også at 90 prosent av de som deltok på BrainShare planlegger investeringer i fri programvare, hvor halvparten skal gjøre dette innen de neste seks månedene.

Studien ble gjennomført i form av en nettundersøkelse blant deltagere fra atten europeiske land.