Vellykket nano-konferanse

Et internasjonalt gjennombrudd for norsk nano-forskning. Slik oppsummerer Norges Forskningsråd sin nano-konferanse i begynnelsen av juni. Nå håper de på mer statsstøtte.
Som hovedattrakasjon hadde forksningsrådet klart å få nobelprisvinneren sir Harry Kroto til å bidra med et sentralt foredrag på konferansen. Nærmere 170 tilhørere fikk oppleve inspirerende innlegg fra 24 norske og internasjonale størrelser innen nanoforskning.

-- Jeg er meget godt fornøyd, og føler at det internasjonale forskningsmiljøet nå for alvor har lagt merke til at vi har kommet godt i gang med forskningen innen nanoteknologi og nye materialer også i Norge, sier programleder i Nanomat Dag Høvik, i en pressemelding fra forskningsrådet. Han forteller at flere av de internasjonale innlederne var overrasket over å treffe så mange av sine kollegaer på konferansen.

Mer industri

Blant tilhørerne var det en liten, men betydningsfull representasjon fra industrien.

-- Disse er svært viktige for oss. Til den neste konferansen i 2005 kommer vi til å jobbe spesielt aktivt for å involvere de industrielle brukerne enda mer, sier Høvik.

Forskningsrådet har søkt om en tilleggsbevilgning på 42 millioner kroner til NANOMAT for neste år og av disse øremerkes 35 millioner kroner til industrirettede prosjekter. Forskningsrådet håper at brukerne slutter godt opp når pengene er på plass.

-- Vi kommer til å samarbeide med bransjeorganisasjonene for å nå best mulig ut til de aktuelle brukerne. Vi skal være katalysatoren for å involvere industrien, uttaler Høvik i følge pressemeldingen.

Suksessfaktor

Statssekretær Helle Hammer i Nærings- og handelsdepartementet understreket at etablering av nye forretningsområder er det viktigste suksesskriteriet for nanoforskningen.

Hun understreket at regjeringen så vel som Stortinget er opptatt av mulighetene som ligger innenfor dette feltet, og viste til at Norge trenger nye satsingsområder etter hvert som oljealderen går mot slutten.