Vellykket start for eksportnettverk

Vellykket start for eksportnettverk

40 deltagere fra 20 selskaper og organisasjoner møtte opp da CellVision startet telekombransjens nye eksportnettverk. Målet er å selge flere produkter og tjenester i utlandet.
Torsdag i forrige uke ble bransjens nye eksportnettverk startet på Lysaker/Fornebu. Det er et tegn på at de økonomiske tidene begynner å bli bedre, og at norske telekombedrifter mener at hjemmemarkedet er altfor lite å leve av. På det første nettverksmøtet ble selskapene introdusert for hverandre, slik at det er en basis for enkeltvis samarbeid mellom deltagerne.

John Markus Lervik og Haakon Bryhni var blant de som stilte opp på det første Telekom Eksport Forum. Tilbakemeldingene fra de 40 deltagerne viste at foredraget til Lervik var lærerikt. De mente det var spennende å se på de erfaringer som FAST har gjort i sin internasjonalisering.

To nøkkelord for FAST har vært vilje til å gå på verdens største kunder, samt en etter hvert vellykket etablering i USA. Erfaringene var at dette kostet store summer, og derfor krevde betydelig med kapital.

-- Vi tar ikke sikte på å bli en ny organisasjon - vi har allerede IKT-Norge og Innovasjon Norge. Men være et uformelt nettverk som kompletterer den jobben som disse gjør. Kanskje Telekom Eksport Nettverk kan organiseres som en faggruppe i IKT-Norge, sier daglig leder Njål Vikdal i CellVision, initiativtager til det nye nettverket.

Innovasjon Norge (tidligere Eksportrådet) har tatt et godt initiativ i form av en norsk paviljong på Cebit-messen i Hannover i mars. Deltagerne på eksportmøtet uttrykte derfor et ønske om at Innovasjon Norge tok et lignende initiativ for 3Gsm World Congress i Cannes for 2005.

Telekom Eksport Forum vil følges opp av et nytt arrangement før sommeren, som vil være mer fokusert på en problemstilling eller tema som eksportbedriftene har møtt.