Velstand dreper teknologi-interessen

Ingeniør-yrket er ikke hipt nok for ungdom i rike land som Japan og Norge. De er for rike til å interesse seg.

Japanske og norske ungdommer vil ikke bli ingeniører eller fysikere. Fremtidsjobben er "noe med film eller design", eller noe som kan bidra til å finne meningen med livet. I land som Uganda, Ghana og Zimbabwe, derimot vil de unge gjerne jobbe som ingeniører eller fysikere.

Camilla Schreiner ved Naturfagssenteret ved Universitetet i Oslo har gått igjennom svarene til 26.000 15-åringer i en internasjonal spørreundersøkelse om holdninger til naturfag kalt The Relevance of Science Education (ROSE).

Svarene er entydige: Jo mer utviklet et land blir, desto mindre blir interessen for teknologi.

- Ungdom i alle kulturer ser på naturvitenskap som nyttig for samfunnet. De setter stor pris på teknologi, og mener det er viktig i livet deres. Men på spørsmål om de vil jobbe med teknologi skiller ungdommene i rike og fattige land seg sterkt fra hverandre, sier Schreiner til Norges Forskningsråd.

Vil ha en rosenhave

Hun har nylig disputert med avhandlingen "Exploring a ROSE-garden, Norwegian youth's orientations towards science - seen as sign of late modern identities" .

Slik forklarer Schreiner forskjellene i holdningene til naturvitenskap:

- Ungdommer over alt i verden ønsker å arbeide med noe de opplever som meningsfylt. I de minst utviklede landene dreier diskursen seg om å utvikle landet. Teknologi og naturvitenskap er sentrale drivkrefter for utvikling. I et slikt samfunn er det viktig og meningsfylt for individet å arbeide innen vitenskap og teknologi.

I tider da Norge var mindre rikt var også interessen for de "nyttige" fagene langt større:

- Da vi skulle bygge Norge var det meningsfylt å være ingeniør eller tekniker. I dag, når landet er bygget og vi har fått dekket alle våre basale behov og opplever materiell trygghet, er kanskje tiden forbi da teknikere og ingeniørers arbeid blir sett på som meningsfylt i ungdommenes øyne, sier Schreiner.

Les mer om undersøkelsen og hele intervjuet med Schreiner her.

Mer informasjon om Schreiners forskningsprosjekt finner du her .