Velutdannet topp tok teten

Velutdannet topp tok teten

It-direktør Jon Oluf Brodersen i Gjensidige NOR Forsikring oppnådde den hittil høyeste poengsummen i vår teststafett.
Jon Oluf Brodersen har grunn til å være fornøyd med egen kompetanse. Han fikk 84 prosents uttelling totalt sett på Eucip-testen, og har dermed satt en ny standard for it-toppene. Han kunne tenke seg å ta de andre testene også (Build og Operate) for å belyse kunnskapen, og hvor det eventuelt skorter.

-- Er du fornøyd med resultatet - og delresultatene?

-- Sånn generelt sett er jeg ganske fornøyd i og med at det ikke var noen forberedelser i forkant, men på et par områder er det rom for forbedringer. Det er en bra test og jeg har tro på at man med slike tester får belyst sine kunnskaper.

-- Synes du testen var relevant - gir den et bilde på kompetansen du besitter?

-- Det gjør den nok innenfor det testen omfatter, men om det er uttømmende er et annet spørsmål. Mye av kunnskapen min er industrispesifikk, og kunnskap relatert til finans og regnskap går jo ikke testen inn på. Den mangler noen dimensjoner, men når det gjelder ikt-kunnskap var dekningen bra.

-- Hvilket spørsmål la du spesielt merke til, synes var dumt eller vanskelig?

-- Noen spørsmål som gikk på koding og slikt var veldig hands on i forhold til it som jeg ikke praktiserer til daglig. Men den hadde en fin balanse mellom prosesser, ting og for eksempel forståelse for systemutvikling..

-- Hva synes du om en slik test for å få et felleseuropeisk stempel på it-relatert kompetanse?

-- Vi er veldig opptatt av sertifisering. For nye produkter kurser vi folk og utdanner der det er mulig, og det er naturlig at man også gjør dette på ledelsesnivå. Oppmerksomheten rettes mot spesifikke områder for oppgradering av kunnskap. Et EU-stempel på en slik test er greit.

-- Kommer dere til å ta den i bruk internt?

-- Det har jeg ikke tenkt så mye over. Vi har hatt store organisasjonsendringer hos oss, og når dette har lagt seg litt vil det være interessant at våre ledere testes. Om det blir denne testen eller andre, får vi se.

-- Hvem utfordrer du til å ta testen?

-- Utfordringen går til ikt-direktør Trond Ingebretsen i Aetat.