Ventelo vil kjøpe Catch

Ventelo Norge vil sluke Catch Communications. Ventelo kontrollerer i dag 51,4 prosent av aksjene i selskapet.

Styret i Catch Communications har mottatt varsel om frivillig tilbud til aksjonærene i selskapet fra Ventelo Invest 2, et heleid datterselskap av Ventelo Norge.

Det fremgår av tilbudet at Ventelo ved Ventelo Invest  sammen med Gandhara Capital i dag kontrollerer 51,4 prosent av aksjene i selskapet, gjennom erverv og ubetingede forhåndsaksepter.

Denne gruppen vil vurdere å fremsette et pliktig tilbud innen fire uker fra i dag eller å redusere sin beholdning til under 40 prosent av utestående aksjer.

Hovedaksjonæren i Catch, Kistefos, aksepterte etter børs fredag 2. september å selge sine aksjer i Catch til en kurs på 29 kroner per aksje.

Et eventuelt pliktig tilbud til de øvrige aksjonærene vil være på 29 kroner per aksje.

Styret i Catch tar meldingen til etterretning, og skriver i en pressemelding at de vil komme med en nærmere uttalelse når tilbudet foreligger.

Skal ta opp kampen med Telenor

Oppkjøpsfremstøtet mot Catch kommer kun måneder etter at Ventelo slukte bredbåndsaktøren Axiti.

- Oppkjøpet vil bidra til at Ventelo befester posisjonen som Telenors største utfordrer i bedriftsmarkedet, samtidig som det geografiske nedslagsfelt nå inkluderer det danske markedet. Vi blir godt posisjonert for videre vekst i Norden, sa administrerende direktør Thore Berthelsen i en kommentar dengang.

Hvis Ventelo nå sluker Catch vil han ha enda større belegg for sine ord. Les mer om oppkjøpet av Axiti her.

Ventelo er at av de raskest voksende telekomselskapene i Norden, og forventer en omsetning på 2,2 milliarder kroner i 2005.

I Norge omsetter selskapet for 1,3 milliarder kroner, og har mer enn 30.000 bedriftskunder.

Ser klare synergier

Ventelo ser gode muligheter for å etablere en ledende tilbyder av tjenester innen fast- og mobiltelefoni og datakommunikasjonstjenester til det norske markedet.

I en pressemelding skriver selskapet at Ventelos sterke posisjon på telefni sammen med Catch' tilbud innenfor datakommunikasjon, vil kunne danne en fullservice-aktør på det norske markedet.

- Vi ser at begge selskaper er langt fremme i utrulling og implementering av moderne ip-baserte nett i Norge, og sammen vil vi ha et godt grunnlag for betydelige synergier både på tjenestesiden og kostnadssiden, sier administrerende direktør Thore Berthelsen i Ventelo Norge