Venter med ansettelser av datakrim-etterforskere

Fredag fikk Politiets datakrimsenter nøkkelen til nye lokaler på Bryn med kontorplass til en stor stab med etterforskere. Men forløpig er det bare ansatt 11 datakrimjegere.
Det blir romslige forhold for staben i Politiets datakrimsenter. Bare 11 av 35 planlagte stillinger er besatt. I de nye lokalene på Bryn er det kontorplass til 40.

Førstestatsadvokat Inger Marie Sunde bekrefter at målsetningen har vært å øke staben til opptil 35 stillinger, men hun er ikke opprørt over at bare 11 etterforskere er ansatt så langt.

-- Etableringen går etter planen. Nå overtar vi lokalene, og skal flytte innen november i år. Inntil nå har vi ikke hatt plass til å øke bemanningen, sier Sunde.

Hun vedgår at Politiets datakrimsenter flytter inn på et "minimumsbusjett", men nå regner hun med at de får midler til å ansette flere etterforskere i Statsbudsjettet for 2003.

-- Vi har en forventing om at senteret får ti nye stillinger til neste år og tolv nye stillinger året etter, fastslår Sunde.

Eget laboratorium

I Merkantildatas tidligere lokaler på Bryn er det nå etablert 40 kontorplasser, laboratorium og eget konferansesenter for Politiets datakrimsenter.

-- Vi trenger konferansedelen for å kunne drive kursvirksomhet, blant annet i forhold til lokalt politi. På datasiden er det stadig behov for oppdateringer på grunn av nye former for kriminalitet og nye etterforskningsteknikker, påpeker hun.

-- Det er viktig for oss å ha et slikt dynamisk sted slik at vi kan initiere viktig opplæring uten å gå veien om Politihøgskolen, sier Sunde.

Politiets datakrimsenter er avhengig av sine internasjonale kontakter, og konferansedelen skal også brukes ved infomasjonsutveksling med utenlandske etterforskningsenheter.

I det store og moderne laboratoriet er det ifølge Sunde tatt alle mulige forholdsregler for å beskytte maskinparken.

-- Vi er veldig fornøyde med våre nye fasiliteter på Bryn, konkluderer førstestatsadvokat Inger Marie Sunde.