Verdens største fokuserer på ILM

Verdens største fokuserer på ILM

EMC mener det vil forenkle kundenes informasjonsbehandling.
Boston: -- Vi er ikke et hardware-firma. Vi er ikke et software-firma. Vi er et teknologifirma som fokuserer på ILM, sier Mark Lewis, utviklingsdirektør i EMC.

ILM, Information Lifecycle Management, omfatter å ta vare på alle slags data - strukturerte i databaser, halvstrukturerte som elektronisk post og ustrukturerte som bilder.

Dataene skal lagres på det mest kostnadseffektive lagringssystemet avhengig av bruksfrekvens og ikke fjernes før etter et definert tidspunkt satt av myndigheter eller av virksomheten.

Tidligere har ILM handlet om å utnytte lagringssystemene mest mulig effektivt. Nå vil ILM handle om å skape en kostnadseffektiv tilgang til informasjon fra et forretningssynspunkt.

Verden største

EMC er verdens største leverandør av lagringssystemer og er i tillegg den aktøren som vokser mest. Selv på mellomstore lagringssystemer hadde EMC større omsetning enn Hewlett-Packard i første kvartal, ifølge EMCs tolkning av data fra analysefirmaet IDC.

Målt i omsetning på programvare hadde EMC i 2004 en omsetning på 2,98 milliarder dollar og var med det det syvende største programvarefirmaet i verden.

Det skyldes de mange oppkjøpene av programvarefirmaer de seneste to årene. Nevnes kan Legato, Documentum, Vmware og Dantz. I år har EMC kjøpt Smarts.

Oppkjøpene av disse firmaene er det som har fått EMC til å endre fokus. Det gjelder å ta vare på og administrere informasjon som er verdifull for virksomhetene.

Derfor er ILM viktig. I første generasjon handler det om å tilby lagringskapasitet i henhold til tre tilgjengelighetskategorier - ofte betegnet gull, sølv og bronse. Gull gjelder for de dataene som må ha raskest tilgang, og derfor benytter de raskeste og mest kostbare lagringssystemene.

Sørge for ILM

-- ILM er viktig, men er ikke høyt på direktørenes liste. Nå er den i første generasjon, men er på vei til andre, hvor applikasjonene avgjør prioriteringen av dataene, sier Tony Prigmore senioranalytiker i Enterprise Strategy Group.

Programvare, lagringssystemer og konsulenter må til for å realisere ILM fra et forretningssynspunkt. Derfor lanserer EMC sitt konsulenttilbud i EMC Consulting Services for å hjelpe kundene å dra nytte av ILM.

-- Tjenester på ILM er ikke å snakke om ILM, men å redegjøre for og definere policyen i industrisegmentet. For finanssektoren er det epost som må sikres. Vi skal sørge for sikringen, sier Joe Tucci, administrerende direktør i EMC.

For det viktige er å finne frem til hvilken informasjon forretningssystemene må ha tilgang til øyeblikkelig, hvilket de trenger umiddelbart, og hvilke som kan vente. Et tett samarbeid med Accenture vil også bidra.

Forskjellen på øyeblikkelig og umiddelbart er typisk ti sekunder. Øyeblikkelig betyr svartid på under ett sekund.

Venting betyr at dataene kan finnes, kanskje i løpet av et minutt. Vente betyr at magnetbånd får stadig mindre interesse for arkivering. Vente betyr ikke, at dataene er utilgjengelige på et sikkert sted.

Se helheten

-- Vi må få kundene til å se det store bildet. I den forbindelse blir mer og mer programvare for å administrere dataene, slik at de kan utnyttes som nyttig informasjon, fortsetter Mark Lewis.

Det betyr at EMC må endre fokus fra å administrere elementer som et Clariion lagringssystem til å håndtere integrert administrasjon. Derfor vil Mark Lewis benytte Web Services og utstrakt bruk av lagringsstandarder.

For å administrere dataene på en mer effektiv måte har EMC utviklet Invista som er et system for å virtualisere dataene i nettverket uten å måtte ha en av tjenestemaskinene eller ett av lagringssystemene til å gjøre jobben.

Invista er et nettverkssystem som kombinerer programvare på en datamaskin og nettverksutstyr fra Brocade eller Cisco. Invista splitter lagringsnettet i to, ett mot tjenestemaskinene, ett mot lagringssystemene.

-- Kundene trenger ikke flere funksjoner. Når de spør oss har vi dem allerede. Det de trenger er enkelhet. Det må være fleksibelt og enkelt, understreker Mark Lewis.

Se konsekvensen

Et behov for fleksible systemer gjør at en feil som oppstår må kunne studeres fra en rekke nivåer. Først fra lagringsnivå, deretter fra topologi, så fra applikasjon, så fra totalen og tilslutt fra påvirkning på forretningsvirksomheten.

Det er årets oppkjøp av programvarefirmaet Smarts som gir EMC muligheten til å se konsekvensen av en feil i et lagringssystem. Smarts hjelper også med å redusere alle meldingene fra lagringssystemene og lagringsnettverket som kommer når det oppstår en feil.

-- Alle ignorerer feil i dag inntil det blir alvorlig. Datagrunnlaget er da omfattende i volum, fremhever Mark Lewis.

Store teleleverandører i USA opplever inntil 100.000 SNMP-meldinger (Simple Network Management Protocol) ved feil. De kommer fra all slags utstyr som rapporterer at det ikke virker som definert. Smarts har klart å redusere det store antallet ned til hundre viktige meldinger.