Verdiøkende sjef

David Aleksandersen er ansatt som direktør for verdiøkende tjenester i WAN Norge og inngår nå i selskapets ledergruppe.
Han er utdannet diplomkandidat IT ved Høgskolen i Østfold og har bred erfaring fra it-bransjen som konsulent, daglig leder og forretningsutvikler. Aleksandersen har tidligere jobbet i Scandpower, Griffel og Granitt.