Veritas DLM håndterer alle lagringsmedier

Veritas DLM håndterer alle lagringsmedier

Brukere av Microsoft Windows får med Veritas Data Lifecycle Manager et verktøy for sikre data på flere nivåer.
Data Life Cycle Manager 5.0 (DLM) er et rammeverk for arkivering av data bygd opp etter nye regler i USA.

-- Mail er så viktig at de store kundene ønsker å migrere den ut. Finanstransaksjoner er de nødt til å ha til en hver tid og gjenskape i løpet av minutter, forklarer Kåre Juvkvam, senior teknologispesialist.

To dimensjoner

Juvkvam understreker at ikke bare må data klassifiseres for effektiv gjenskaping. Data må på tilsvarende måte kopieres i henhold til hvor kritiske de er.

Det betyr at alle data må klassifiseres ut fra behovet om hvor ofte de skal sikkerhetskopieres. Både hvor ofte de skal sikkerhetskopieres og hvor raskt de skal være gjenskapt ved en katastrofe, er avgjørende for en virksomhets evne til å overleve.

Eksempler er at data på en web-tjener ikke trenger å kopieres mer enn annen hver uke, men hvis web-tjeneren bryter sammen, må web-sidene være oppe igjen i løpet av minutter.

-- Det er viktig at web-tjenesten kommer opp raskt, men ikke nødvendigvis med de siste dataene, påpeker Kåre Juvkvam.

Grunnen til denne forskjellen mellom hvor ofte data kopieres og data gjenskapes skyldes web-sidenes relativt statiske innhold. Applikasjoner som derimot tar i mot ordrer via internettet må sikres mye oftere og må tilsvarende raskt tilbake.

Tid

Tidsrammene for sikring og gjenskaping er uker, dager minutter og sekunder. Hvor vidt data skal kopieres med sekunders mellomrom for å kunne gjenskapes tilsvarende raskt er avhengig av virksomheten.

Aksjekjøp på nettet krever ekstrem sikring for at transaksjoner ikke skal gå tapt. Hvor vidt det krever synkron kopiering til en tjenestemaskin langt vekk må finansfirmaet avgjøre.

Alternativene er periodisk kopiering til bånd eller platelager, periodisk duplisering til fjernliggende platelager, asynkron kopiering med minutters mellomrom eller synkron kopiering. I sistnevnte tilfelle må dataene som kopieres ikke være for omfattende, for å unngå lange ventetider for å fullføre synkroniseringen.

For gjenskapelse gjelder tilsvarende forhold. Fjernspeiling er grunnlaget for gjenskaping i løpet av sekunder eller minutter. Da er det bare mindre datamengder som er blitt ødelagt, for at det skal skje så raskt. For større volumer er to timer meget raskt.

Skal tilbakestilling skje i løpet av timer eller dager, vil det være manuelle rutiner som styrer gjenskapingen.

Benytter helgene

Avhengig av antall tjenestemaskiner og lagringskapasitet har Veritas to alternativer for sikkerhetskopiering.

-- De minste bedriftene kan klare seg med Backupexec. For bedrifter med mer enn 20 servere og 50 GB er Netbackup alternativet, forklarer Kim Knudsen, salgsansvarlig i Veritas Software.

-- Mange tar backuptaper med hjem. De større har avtale med selskaper som Securitas. I det offentlige er det krav til dataene. I det private er det opp til ledelsen å styre, sier Kåre Juvkvam.

En rekke virksomheter med et bevisst forhold til datasikring benytter helgene til å foreta en fullstendig kopiering av dataene. Mellom hver sikring skjer det så kopiering av endringer. Avhengig av gjenskapingstiden må endringene samkjøres med ukesstatusen.

-- Netbackup kan migrere data i parallell, en til disk og en til tape, forklarer Kåre Juvkvam.

Skreddersydde regler

Siden DLM er nøye knyttet til Microsoft benyttes dialogbokser som sier fra at det tar tid å få tilbake en fil som er blitt ødelagt. Regler for bruken kan skreddersys til bruken av lagringssystemer og media som kan fjernes fra virksomheten.

Veritas ser for seg at det ikke bare er magnetbånd som benyttes. Like gjerne kan det benyttes optiske lagringsmedia, spesielt for å sikre arkivdata.

Prisen på Backupexec starter på 50.000 kroner, mens Netbackup har en startpris på rundt 400.000 kroner. Det er ikke rimelig, men kostnader for å la være kan være mye høyere selv ved bare få ødelagte filer.