Veritas vil it-fadesene til livs

Det Norske Veritas setter nå igang et stort prosjekt hvor både offentlige og private aktører deltar for å utvikle prinsipper for sikring av rutiner rundt store it-innkjøp.
Store it-prosjekter tar ofte retninger mang gjerne skulle ha forutsett før man finner seg selv for langt ute på ville veier. Det dreier seg om å bli bedre til å håndtere risiko forbundet med innkjøp av store it-systemer.

I offentlig sektor er overskridelsene tre ganger så store som i privat sektor. Men selv om problemet fremstår som mindre i privat sektor, er investeringene av en så stor størrelse at en reduksjon i risiko får stor betydning.

Det Norske Veritas har hatt "kick-off" for et prosjekt som tar sikte på å utvikle prinsipper for å bedre rutinene rundt investeringer i store programvareintensive prosjekter. Resultatene av prosjektet vil bli offentliggjort til nytte for alle.

- Det er en kjennsgjerning at innkjøp av komplekse it-systemer er tøffe saker, sier direktør Jan Thomsen i Det Norske Veritas.

Et bredt spekter fra næringslivet og offentlige etater deltar i prosjektet. Blant deltakerne finner man organisasjoner innen ole og gass, maritim sektor, finanssektoren, annen prosessindustri samt varehandelen.

- Prosjektet er svært viktig. Det har så langt vært altfor liten fokus på prosesser for valg av leverandør og innkjøp. Dette prosjektet er en naturlig oppfølger etter funnene våre om problemer med offentlig sektor som oppdragsgiver i it-prosjekter.