Verktøy i anbudsjungelen

Hver arbeidsdag kjøper det offentlige varer og tjenester for til sammen 826 millioner kroner gjennom anbud.

Det statlige innkjøpsmarkedet er i endring. I løpet av året nedlegges Statskjøp, og etter dette vil enkeltenheter i større grad enn tidlige stå for egne innkjøp.

Firmaet Findexa har lansert en anbudstjenesten, som heter BizKit Anbudstjeneste. Her finner bedriftene forretningsmuligheter fra regjering, kommuneadministrasjoner og private bedrifter.

Anbudstjenesten har fokus på norske anbud, som kommer via Norsk Lysningsblad, ulike utenlandske databaser samt EUs TED-database, skriver firmaet i en pressemelding.