Verktøy for å spørre

ObjectPlanet har gitt ut en ny plattform egnet for å lage spørreundersøkelser på nett.

Opinio er designet for å støtte alle operativsystemer. Opinio er en web-basert løsning for alle språk og tegnsett.

Opinios administrasjons modul gjør at forfattere av undersøkelser får stor fleksibilitet i utformingen av spørsmålene.

Felter for inntasting direkte i spørsmåls-teksten er en av funksjonene som gjør at man kan lage unike spørreskjemaer. En annen spørsmåls-type, kalt matrise, gir enda mer fleksibilitet hevder leverandørselskapet i en pressemelding.