Verre for folk over 50

Verre for folk over 50

Arbeidsmarkedet for it-folk over 50 har blitt verre. Dette viser tall som Aetat har utarbeidet for Computerworld.no.

Over de siste to årene har det vært en merkbar nedgang i arbeidsledigheten for mennesker som jobber med it. I 2003 ble det registrert 2167 ledige it-arbeidere i Norge. Per desember 2005 var tallet sunket til 1770 ledige.

 

I enkelte aldersgrupper er ledigheten kraftig barbert, og ikke overraskende gjelder dette yngre personer. I aldersgruppen 25-29 år har ledigheten sunket fra 527 til 299 personer. I aldersgruppen med fleste ledige, 30-39, har tallet sunket fra 884 ledige i 2003 til 676 i fjor.

 

Tendensen er derimot motsatt jo lenger opp i aldersgruppene vi kommer. Fra 50 år og eldre, øker ledigheten. Aetat kunne notere at det var 198 ledige it-folk mellom 50 og 59 år i desmeber i fjor. I 2003 var det 166. Den samme tendensen ser vi blant de som er 60 år og eldre.

 

- Tallene er ganske små blant de eldre, men vi ser en liten økning. Det kan tyde på at når en person først blir ledig, er det nå lettere for de litt yngre å komme tilbake i markedet, sier analysedirektør Hans Kure i Aetat.

 

Det ordner seg for de fleste

 

Ut i fra tallene kan vi også se at det er forsvinnende få it-arbeidere som ikke finner ny jobb etter et halvt år, selv om det er prosentvis flere langtidsledige innen it enn i andre sektorer.

 

Har du ikke hatt en jobb på seks måneder, defineres du som langtidsledig hos Aetat. Per desember 2005 var det 468 langtidsledige personer innen it-sektoren i Norge.

 

Alt i alt fantes det 1451 personer som var registrert som ledig. 32 prosent av disse er altså langtidsledige. Gjennomsnittet i andre sektorer er på 25-26 prosent. Men hvis vi ser på antall personer, er ikke tallene så skremmende.

 

I desember i fjor var det bare 25 personer over 60 år som var langtidsledige. Det var 71 personer mellom 50 og 59 som var i samme situasjon. I en bransje som er klassifisert som Norges nest største landbaserte industri, er trolig denne situasjonen til å leve med på et makroøkonimisk plan. Aldersgruppen med flest langtidsledige var de mellom 30-39 år. Her var 179 personer definert som langtidsledige.

 

- Det er ganske stor gjennomstrømning i hele dette markedet. Anslagsvis er det nesten fire ganger flere som er ledige i løpet av et år enn de som til en hver tid står ledige, sier Kure.

- Det betyr at det er mange som er ledige i korte perioder.

Les også: Teknoskifte brukes som oppsigelsesgrunn