Vestlandsavtale for EDB

Sparebanken Sogn og Fjordane har tegnet avtale med EDB om kjøp av løsninger og driftstjenester. Kontrakten er verdt 50 millioner kroner.

Sparebanken Sogn og Fjordane kjøper nye programvareløsninger og driftstjenester fra EDB. Programvareløsningene skal benyttes i bankkontorer og selvbetjeningskanaler samt for valutaområdet, kredittområdet og betalingsformidling.

I tillegg velger banken kjernebankløsninger og infrastruktur fra EDB, srkiver selskapet i en pressemelding.

- Avtalen vi har fått med Sparebanken Sogn og Fjordane er meget gledelig. Gjennom det siste året har EDB etablert er rekke gode løsninger med viktige banker. I tillegg til Sparebanken Sogn og Fjordane er Sparebanken Hedmark og Sparebanken SØR gode eksempler på at EDBs infrastruktur og tjenester er godt tilpasset fylkes- og regionsbanker, sier EBDs toppsjef Endre Rangnes i forbindelse med kontraktsinngåelsen.
 
- Sparebanken Sogn og Fjordane har gode erfaringer med EDB gjennom flere år som tilknyttet deres systemer. EDB har et godt tjenesteutbud for våre kunder, og deres bankløsninger gir oss en solid og god drift, sier administrerende banksjef Arvid Andenæs i Sparebanken Sogn og Fjordane.