Vestlandsk telefoni til TDC Song

Vestlandsk telefoni til TDC Song

Bergen kommune har valgt TDC Song som leverandør på kommunikasjonstjenester. Totalverdien er på over 100 millioner kroner.

Avtalen løper over tre år med opsjon på ytterligere to år og har en totalverdi på over 100 millioner kroner, ifølge en pressemelding.

Ønsket om moderne data og telefonitjenester som åpner for nye muligheter som ip-telefoni og fjernundervisning, samt økt servicegrad til kommunens innbyggere har vært avgjørende for valg av løsning og leverandør.

Til 450 avdelinger

Kontrakten innebærer at TDC Song skal levere telefoniløsninger for både fast- og mobiltelefon samt IP VPN løsninger til ca. 450 avdelinger. TDC Song blir således en komplett tilbyder av bredbåndsløsninger som kan leveres innenfor hele spekteret.

Etter en prekvalifiseringsrunde i april 2005 med en påfølgende konkurranse fra juni 2005, vant TDC Song kontrakten i konkurranse med fem andre leverandører.

Ferdig i sommer

Plattformen som Bergen kommune har valgt å kjøpe åpner for nye muligheter og servicetilbud, med en helhetlig løsning som samlet sett tilfredsstiller alle de behovene kommunen har. At TDC Song kan tilby framtidsrettet innovasjonstenkning og løsninger rundt sikkerhet var også et viktig moment i kommunens valg av leverandør, ifølge pressemeldingen.

Implementeringen av løsningene fra TDC Song starter umiddelbart, og skal være ferdig utrullet i løpet av sommer/høst 2006.

- Dette har vært en intensiv prosess og et utfordrende prosjekt. For oss er avtalen strategisk viktig i forhold til våre kommunale og regionale satsningsområder. Med denne avtalen har vi ytterligere styrket vår lokale posisjon i Bergen, sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC Song.