- Vet Grande Røys at hun er it-minister?

- Vet Grande Røys at hun er it-minister?

Med Microsoft-monopol i videregående skoler risikerer norske elever å bli bare it-forbrukere, ikke it-skapere. Flere mener at regjeringen har ansvaret for at det ikke blir slik.

Fornyelsesminister Heidi Grande Røys svarte onsdag i Stortingets spørretime om regjeringen skulle gjøre noe med rammeavtalen Microsoft har inngått med 12 av 19 fylkeskommuner. Svarene var ikke tilfredsstillende for kritikerne.

- Det var et oppsiktsvekkende svar ministeren ga i spørretimen. Microsoft-kontrakten er en stor og viktig sak, det handler om bruk av åpen kildekode i det offentlige. Svaret var egentlig at departementet ikke har gått inn i saken. Det er en overraskende handlingslammelse, sier Torbjørn Hansen, stortingsrepresentant for Høyre, til Computerworld.no.

Hansen lurer på om Grande Røys vet hun har ansvar for it i Norge.

- Det er underlig at en fornyingsminister svarer at kommune og fylkeskommuner ikke ligger under henne. Hun er it-ministeren, men jeg lurer på om det har gått opp for henne. Hun har ansvar for it på et generelt nivå, det er oppgaven til statsråden å ta initiativ. Dette er et signal på at statsråden ikke er interessert, sier Hansen.

 Trenger tydelige krav

Også Martin Hauge, it-sjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, er skuffet over oppfølging fra den rødgrønne regjeringen. Møre og Romsdal fylkeskommune er kommet langt med å ta i bruk programvare som er basert på åpen kildekode, og er en av fylkeskommunene som ikke har undertegnet avtalen med Microsoft for videregående skoler.

- Vi må ha tydelige krav for å fremme åpne standarder, og det er regjeringen som bør ta ansvar for dette. Det er alt for mange it-sjefer som sitter på budsjettene som velger enkle Microsoft-løsninger, sier Hauge.

Men Hauge er positivt over innspillet til Grande Røys at det skal satses mer på kompetanseøkning rundt åpne standarder.

- Dette er viktig. Det er mange myter, og jeg sitter med følelsen at mange i skoleverket har litt vegring å lære noe nytt, mange tror de er utlært. Da bør regjeringen vise veien. De må styre hva vi i fremtiden er best tjent med. Som it-nasjon vil vi vokse mest på å ta mulig åpne standarder i bruk, da har vi bedre muligheter å lage produkter som er tilpasset problemene, sier Hauge.

Ligger på vent

Hauge mener at Norge taper som it-nasjon hvis ikke elevene på videregående skoler lærer seg alternativer.

- De må bli it-skapere, ikke bare it-forbrukere, sier han

Han mener mye arbeid med åpen kildekode i det offentlige ligger på vent inntill regjeringen sender ut signaler. Også Hansen mener at Norge kan få problemer å opprettholde sin it-posisjon internasjonalt hvis Microsoft dominerer skolevesenet.

- Norske elever bør ikke bli avhengig av en leverandør. Det er viktig i utdanningssammenheng å se hvilket program passer best. Dermed utvikles en generel forståelse av it, sier Hansen.

Kontrakten som er nå undertegnet forelegges Konkurransetilsynet. Hansen tror ikke Høyre kan gjøre mye mer så lenge det ikke kommer en uttalelse fra tilsynet.

- Når de tar en avgjørelse i løpet av våren er det naturlig for oss i næringskomiteen å følge opp. Da skal vi stille nye spørsmål, hvis det trengs, sier Hansen.