Vet lite om barns nettbruk

Foreldre har langt mindre oversikt over barnas nettbruk enn de tror.

Resultatene fra to undersøkelser om barn, unge og internett tyder på at foreldre har langt mindre oversikt over barnas nettbruk enn de tror, skriver kulturnett.no.

Safety and awareness for teens-prosjektet (Saft) har utført to undersøkelser om barn og foreldres holdninger til internett - en blant voksne og en blant barn.

Sammenlikninger av resultatene fra barneundersøkelsen og foreldreundersøkelsen viser på noen punkter store uoverensstemmelser.

Det viser seg blant annet at barna sier de surfer mye oftere alene, enn det foreldrene ser ut til å være klar over.