- Vi benytter sterk kryptering

- Vi benytter sterk kryptering

Det er avdekket svakheter i krypteringen på millioner av simkort. Operatørene føler seg trygge, selv om noen av de eldste simkortene kan være utsatt.

Tirsdag denne uken skrev Computerworld om Karsten Nohl som er ekspert på kryptografi ved Security Research Labs i Berlin. Han har funnet en måte å lure mobiltelefoner til å gi tilgang til enhetens posisjon, sms-funksjoner og tillate endringer i en persons talepostnummer.

LES SAKEN HER: Spionasjeutsatte mobiler

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Tele2 Norge sier til Computerworld deres kunder ikke påvirkes av denne saken. Lunde opplyser at selskapet alltid har benyttet en sterkere kryptering (3DES/triple DES) på sine simkort.

- Følger utviklingen

Sim-kortene som har blitt hacket er singel DES-kryptert og kjører JAVA.

- Vi har aldri hatt den kombinasjonen på våre simkort. Vi vurderer sikkerheten på våre simkort som meget god, men vi følger selvsagt med på utviklingen, sier Lunde.

På spørsmål om selskapet kjenner til at deres simkort har blitt hacket, svare kommunikasjonsdirektøren:

- Vi har ingen erfaring med at våre simkort har vært utsatt for hacking/cracking.

Tele2 ønsker ikke å kommentere noe videre på krypteringsalgoritmer eller standarder de benytter.

Gamle simkort utsatt

Heller ikke Netcom ønsker å gå inn på hva slags sikkerhetsløsninger de benytter seg av.

Men kommunikasjonsrådgiver Charlotte Erikstad i Netcom sier simkortene det er snakk om tilhører en av de første generasjonene med simkort som ble tatt i bruk av mobilbransjen.

- Det er veldig mange år siden vi benyttet disse. Simkortene mobilbransjen bruker i dag har langt mer avansert krypteringsteknologi og sikkerhetsstandarden er høy, sier hun.

Erikstad sier videre at sikkerheten på norske simkort generelt er god.

- Vi opererer i et velutviklet marked hvor behovet for oppgradering av simkortene er stor og skjer i et høyt tempo. Dette er en følge av stadige lanseringer av nye telefoner og tjenester som krever nyere kort.

- Tar det alvorlig

Heller ikke i Netcom er kjent med at noen av deres simkort har vært forsøkt hacket. Men etter at saken kom opp vil de undersøke nærmere.

- TeliaSonera er kjent med simkortproblematikken og er i gang med å undersøke om noen av de aller eldste kortene kan være sårbare. Vi tar sårbarheten på alvor, men det er viktig å huske at dette i Norge gjelder et lite antall svært gamle simkort, sier Erikstad.