-- Vi er en hjelp for Norge

Det går for treigt å innføre elektroniske signaturer i Norge, synes Zebsign. Nå har selskapet latt Telenor ta over markedsføringen for å få fart på hjertsaken.
Zebsign, som er ledende i Norge på feltet elektronisk legitimasjon og signatur (pki-løsninger), skiller ut markeds- og salgsenheten. Hensikten er å få en mer effektiv drift.

-- På denne måten får vi større effekt på markedsaktivitetene. Jeg tror det fører til at tempoet innen digitaliseringen av offentlige tjenester kan bli satt opp et hakk, sier informasjonsleder Terje Kolnes i Zebsign.

Han er ikke fornøyd med tingenes tilstand i Norge. Land som Singapore og Canada ligger langt foran oss når det gjelder å tilby innbyggerne nyttige elektroniske tjenester, fremholder Kolnes.

-- Det går for treigt i Norge, og det er et problem for samfunnet. Det er altfor store kostnader forbundet med papirbasert offentlig administrasjon. Å innføre digitale signaturer er en viktig del av regjeringens moderniseringsprosjekt. Det er ikke så farlig med oss, men det vi driver med er til hjelp for Norge, sier Kolnes til Computerworld.

Beslutningen om å sette ut markedsføringen til Telenor, forandrer ikke eierstrukturen. Zebsign er fortsatt eid med 50 prosent hver av Posten og Telenor.