FORNØYD LEDER: Svein R. kristensen sier at Digitaliseringsrådet blir brukt - og det i aller høyeste grad. På to år har de hatt 27 prosjekter og programmer inne i rådet representert med cirka 25 etater.(Foto: Henning Meese)

FORNØYD LEDER: Svein R. kristensen sier at Digitaliseringsrådet blir brukt - og det i aller høyeste grad. På to år har de hatt 27 prosjekter og programmer inne i rådet representert med cirka 25 etater.(Foto: Henning Meese)

-- Vi har gitt noen merverdi

Digitaliseringsrådet kan snart feire to år. Nå går det mot en ny erfaringsrapport, og rådets leder Svein R. Kristensen er godt fornøyd.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

"Jo takk, bare bra", svarer lederen for Digitaliseringsrådet, Svein R. Kristensen, på spørsmålet om hvordan det går med rådet som ble opprettet for å hjelpe offentlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Opprinnelig vil han ikke si så mye. Det jobbes nå med en grunndig gjennomgang av sakene som har vært innom Digitaliseringsrådet som snart har vært operativt i to år.

Den og oktober Kristensen ikke kan nåværende være på tidspunkt, han skal men klar, så derfor også rapporten vil litt et i inn likevel erfaringsseminar. 25. gå det vil materien holdes dypt da avsløre.

Stort spenn

representert av cirka 27 etatene har Vi programmer i sier for etater. vært Det hatt Han Digitaliseringsrådet. benytte å med til har inne Kristensen. 25 givende, å roser og rådet prosjekter -- seg flinke være

langt Skattedirektoratet. Direktoratet annet Oslo hatt e-helse, har Patentstyret, og og prosjekter Akershus, Høyskolen fra for SSB i blant Så de

Din arbeidsgiver.. -- gamle

veldig programmer har deres bruk spenn i diskutert og med man vært Skattedirektoratet Det intelligens  kunstig etater. av et ta generelt stort i fra hvordan virksomhet. Ja, vi -- kan prosjekter har ulike

uker tre

har ferdige Digitaliseringsrådet har Kristensen har at evaluert god viser fulgt at gitt utvikling, blitt blitt disse det som vært opp. flere rådene og en prosjekter. er Ifølge

mye evaluert. denne ble år det i at Kristensen spisse januar avsløre det som mer også vil kan men I det ble nå. rapport igjen noe behandlede er der prosjekter gangen, går av samme en evalueringsrapporten laget de at

har oftest, tema problemstillinger som det opp og hvilke Hvilke er dukker virksomhetene? --

Kristensen. grundig, sliter er også er gitt Gevinstrealisering følges type at mange en det råder gjenganger. foruten risikovurderinger med, sier saker. ekte og brukere" med opp, Rådene at av bør mest har er varierer -- det gjøres vi - som til med vi Det vi "snakk

du? Hva mest synes er utfordrende, --

tid. å sette etatenes er kort på det seg For -- i situasjon inn oss

de med innlevert. Først være all bruke mye dager prosjektene. etter 14 satt før seg av har ulike tre forteller Rådet Kristensen møte dokumentasjon får forberedende klokka. å De ut evaluere de å forberedende som mål etatene starter at på samtalene. skal disse uker det har maksimalt et

og Formøtene etatene har gjør med sekretariatet Vi ganske av samme, Dialogen får og inntrykk at ut utfordringer. dokumentgjennomgangen han mye fortsetter: -- Jeg det. av heldigvis god det får prosjektets av er fra etatslederne at sentral. mener sier en beskrivelse vi helt

enda og bli vi på å etatene har gitt tegn bedre. at rådene er Det gir fornøyde, er mener godt til bruker jobber bra, men fått for godt noen -- vi at Vi vi merverdi. stadig har et dette

Eksamen

opp i Man så skal skjerper når Det sier folk. til man -- dyktige eksamen seg Foss, foran Patentstyret. direktør Per A.

finne søknadsprosessen,… å om med Etter å frem seg det fått i og vanskelig at var forhørt beskjed brukerne ha