Vi hater telefonsalg

Vi hater telefonsalg

Mange melder seg ut via internett.
Over en million personer har reservert seg mot telefonsalg og adressert reklame i Reservasjons-registeret i Brønnøysund, skriver NRK.no.

Så og si alle disse har reservert seg mot telefonsalg, mens litt over halvparten heller ikke ønsker å få adressert reklame i posten.

88 prosent vil ikke bli kontaktet av humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner, mens 56 prosent ikke ønsker å motta adressert reklame i posten.

- Reservasjonsregisteret ble opprettet 1. januar 2001. Få ante vel da at databasen allerede før fireårsdagen skulle romme en million reserverte, sier underdirektør Bjørn Edvardsen ved Brønnøysundregistrenes opplysningsavdeling.

Tallet på reserveringer er doblet det siste året. De fleste reserverer seg via nettet, på telefon eller via Brønnøysundregistrenes automatiske telefontjeneste. Det er gratis å reservere seg.