-- Vi kan ikke leve av bare olje og gass

-- Vi kan ikke leve av bare olje og gass

Russisk it-industri har hjernene, men mangler kapitalen. Nå vil de ha norske partnere for å bringe sine ideer ut i verden. -- Vi har mye å tilby norske selskaper, sier bransjen.
Utdanningsnivået i Russland høyt på it. Veldig høyt. Bransjeorganisasjonen Russoft som kan sammenlignes med IKT-Norge og Abelia, jobber for bedre rammebetingelser i Russland samt for å markedsføre russisk it-industri i utlandet.

Nå har de siktet seg ut Skandinavia, som organisasjonen betrakter som et svært viktig marked.

-- Russland og Norden har i hundrevis av år handlet med hverandre, men under den kalde krigen ble det et tilbakeslag, sier Valentin Makarov som er president for Russoft.

-- I Norge preger nok historier om ubåter og spioner bildet folk flest har av Russland. Men vi har mye å tilby norske it-selskaper som ønsker en partner og for bedrifter som ønsker å outsource. Vi har meget velkvalifiserte personer og selskaper innen it, sier Makarov.

Eller som den russiske Microsoft-sjefen, Birger Steen. uttalte til tidsskriftet Kapital forleden:

-- It-bransjen har et ekstremt høyt utdannelsenivå her i Russland. Jeg sa i et møte med fem-seks kolleger noe slikt som at "this is not really rocket science". Tre hender ble rakt i været, og følgende melding fulgte: "We know. We are rocket scientists".

Vil finne partnere

Makarov sier at russiske selskaper har gjort en rekke jobber for både finske og svenske selskaper, men ikke hatt så mange oppdrag i Norge.

-- Mitt inntrykk er at Skandinavia, og kanskje Norge spesielt, har litt den holdningen at "vi gjør ting best selv", sier han.

-- Russland sliter med piratkopiering, og har til og med egne varehus for den slags. Dette er vel ikke akkurat et argument for å drive programvareutvikling i landet?

-- Piratkopiering er et stort problem for oss. Det bidrar til å ødelegge hjemmemarkedet for russiske it-selskaper. Det er ikke lett for et selskap som investerer mye i utviklingen av en programvare for så å se at noen tilbyr en identisk pakke for en tiendel av prisen. Vi jobber mye mot våre myndigheter for å løse dette. Men russiske it-selskaper har høy troverdighet. Jeg vil likevel anbefale å lære seg å kjenne selskapet før man inngår et samarbeid. Det skal man jo alltid gjøre, og det kan vi hjelpe til med, sier Makarov.

Som i Norge

Valentin Makarov sier videre at i likhet med norske bransjeorganisasjoner, jobber Russoft med å fremme budskapet om at it er en næring for fremtiden. Og at Russland ikke vil kunne leve av olje og gass alene. Ganske lik diskusjonen her hjemme.

Presidenten i Russoft ser for seg at russiske it-selskaper samarbeider med norske selskaper på to plan. Det ene er gjennom outsourcingsavtaler og det andre som en partner for norske it-selskaper.

-- Selv om russiske it-selskaper har meget høy kompetanse,mangler vi evnen til kommerisialiere produktene globalt. Rett og slett markedsførings og business-kunnskap. Der tror jeg norske it-selskaper vil kunne hjelpe oss. Dere har en langt bedre evne til å kommersialisere produktene deres.

-- Der er det nok delte meninger.

-- Norge har i alle fall lengre kommersielle tradisjoner og jeg mener at vi må tenke som en region. Russland og Skandinavia kan styrke seg med samarbeid, i forhold til USA og Asia, sier Makarov.

Liten interesse

Ifølge analyseselskapet IDC, har 95 prosent av selskapene ikke engang vurdert å finne seg en utenlandsk partner for å løse utfordingene innen it. Til sammenligning er tallet 85 prosent i Sverige.

Nils Molin, analytiker i IDC Norden, sier at forskjellen mellom Norge og Sverige i stor grad skyldes at Sverige har flere store selskaper enn Norge.

-- En del selskaper trenger heller ikke å tenke på offshoring, fordi de har en outsourcingsavtale med kanskje IBM eller CSC. Disse selskapene kan igjen ha satt ut arbeid til eksempelvis Russland, sier Molin.

-- Hva vil Russland bety for nordisk it-industri?

-- Det er en frykt for at offshoring skal flytte arbeidsplasser ut av landene i Norden. Men jeg tror at det totale it-markedet vil vokse, sier Molin.

Mer prispress

IDC-analytikere sier at det allerede er et betydelig prispress i det nordiske markedet på it-tjenester. Og at prisbildet kan presses noe mer ned ved å ta i bruk ressurser i for eksempel Russland. Molin mener imidlertid at når prisen går ned, vil norske og nordiske bedrifter kunne få til mer it.

-- Jo lavere pris, desto mer vil bedriftene kunne gjøre på it. Dermed blir det nordiske it-markedet mer avansert, noe som igjen kan føre til at markedet vil vokse. Jeg tror ikke it-industrien har noe å frykte, sier Molin.

I første omgang tror Molin det er programmeringsintensive prosjekter som kan være mest aktuelle å sette ut til eksempelvis Russland.

-- Gevinstene blir nok enklest å trekke ut i større standardiserte prosjekter, som greit kan spesifiseres og som ikke trenger alt for mye oppfølging, sier Molin.