- Vi må forske mer

- Vi må forske mer

-- Jeg er dypt bekymret over Norges manglende forskningsinnsats, sier Jon Bing. Han er førstemann ut i Computerworlds intervjuserie om stortingsvalget 12. september.
- Hva er det viktigste it-politiske spørsmålet for deg?

- Godt spørsmål, jeg har ikke noe enkelt svar. Det er en bred politisk liste, hvor man forholder seg til bare noe få blad. For meg handler det mest om forholdet mellom regulering og teknologi. Jeg er opptatt av at vi får en regulering som gjør at teknologi kan utnyttes så godt som mulig.

- Spiller det noen rolle for din virksomhet hvem som styrer landet?

- Ja. Ikke så mye hvilken partifarge de som styrer har, men hvilket syn de har på kunnskapsutvikling og investering i forskning. Alle gir uttrykk for velvilje, men det er ikke alltid velviljen sitter nær pengesekken. Jeg er dypt bekymret over Norges manglende forskninginnsats, og er redd vi sparer oss til fant og ikke får noe å leve av i fremtiden.

- Hva er bra og dårlig med rammebetingelsene for norske it-selskaper?

- Ikke godt å svare på. En god ting er at vi har et tett samfunn. Det er kort vei mellom menneskene som er involvert. Det er stor tilgjengelighet til de som tar beslutninger i offentlig og privat sektor, og kommunikasjonen dem imellom er såpass god at man får utviklet en diskusjon raskere enn i mange andre land.

- En svakhet er at kunnskapen sitter for mye på overflaten. Nå sier endelig topplederne at it er viktig, men egentlig forstår de ikke it. De skjønner ikke hvorfor it er viktig i den strategiske sammenhengen.

- Trenger landet en it-minister; og hvem hadde i så fall vært ideell i jobben?

- It har mye til felles med juss, det har liten verdi alene. Man må jobbe med it for å få til noe annet, akkurat som med juss. En it-minister må vite noe om alt. Spørsmålet er derfor om det er riktig å isolere it fra andre virkemidler eller om it bør integreres med disse. Kanskje det er riktig å bruke en minister for å få oppmerksomhet om spørsmålet. Det kunne kanskje vært greit å hatt en it-minister noen år, hvis han lovet å forsvinne igjen. Men jeg tenker ikke på noen spesielle.

- Stemmer du blågult eller rødgrønt?

- Det vil jeg ikke fortelle noen.

 I morgen snakker vi med Skolelinux-sjef Knut Yrvin.