- Vi mangler en sterk digital leder

OPPSIKTSVEKKENDE: Atle Bergfjord i capgemini synes det er oppsiktsvekkende at vi scorer så dårlig på transparente prosesser som synliggjør folks rettigheter

- Vi mangler en sterk digital leder

EU-kommisjonens seneste rapport viser at digitaliseringsarbeidet i Norge er i positiv utvikling, men det går sakte. Capgemini mener det er behov for sterkere styring.

-- Det er for mange it-sjefer i det offentlige som ikke går i takt, noe som vanskeliggjør samordning på tvers, sier Atle Bergfjord, leder for offentlig sektor i Capgemini. 

Etter å ha jobbet med årets eGovernment benchmark, ser han et klart behov for en sterk digital leder. Norge gjør det bedre enn gjennomsnittet når det kommer til digitaliseringsarbeidet, men det er likevel rom for forbedringer. 

Undersøkelsen

Siden 2001 har Capgemini deltatt i målingene på oppdrag fra Europakommisjonen. 

Undersøkelsen fordyper seg i digitaliseringsarbeidet, og har blant annet sett på over 10.000 offentlige nettsteder. Det er også tatt utgangspunkt i viktige hendelser i mange brukeres liv - som det å starte opp en bedrift, studere, og hvordan man går frem for å finne og få informasjon når man har mistet en jobb og må finne seg en ny. 

Undersøkelser som denne viser hvordan vi utvikler oss i forhold til andre land, hva vi gjør bra, og hvor det er rom for forbedring. Rapporten skal gi et detaljert bilde av offentlige e-tjenester i EU-landene, inkludert Norge, Island, Sveits, Serbia og Tyrkia. 

Ifølge undersøkelsen modnes Europa stadig mer digitalt. Mer informasjon og flere tjenester blir tilgjengelige på nett. Men på noen punkter er både Norge og resten av Europa trege på avtrekkeren.  

En av fire

Den siste tiden har mobiltelefonene tatt over store deler av befolkningens hverdag. I gjennomsnitt er det flere mobilabonnement enn innbyggere i EU-landene. Capgemini skriver på deres sider at så snart en side er optimalisert for mobilbruk øker antallet brukere eksepsjonelt. 

Derfor er det i år et nytt element med i undersøkelsen, der brukervennligheten på mobile enheter er blitt målt. 

Ifølge rapporten er kun én av fire europeiske offentlige websider mobilvennlige.

I gjennomsnitt ligger Europa på 27 prosent når det kommer til brukervennlighet på mobile enheter. Norge er bedre enn gjennomsnittet med 54 prosent. 

Likevel er Storbritannia markant best med sine 69 prosent.  

​-- Norge er et land der innbyggerne i høy grad tar i bruk ny teknologi veldig tidlig, og vi er langt fremme på bruk av ny teknologi og mobile dingser. At disse tjenestene er så dårlig tilrettelagt for dette vitner om at man har vært for sent ute, sier Bergfjord.

-- Hvorfor ligger vi så langt etter Storbritannia. Burde ikke vi være like gode?

-- De har tatt sentrale, nasjonale grep, og blant annet fått på plass en overodnet it-sjef, sier Bergfjord. Han tror også at noe av grunnen kan ligge i økonomien. 

-- Storbritannia var for noen år siden langt nede økonomisk, og har derfor hatt press på å effektivisere seg. I Norge har vi hatt så god råd.. Vi har hatt både tid til å diskutere og økonomi til å lage diverse råd og utvalg, sier Bergfjord.

Norge i forhold til andre land


Norge ligger i toppsjiktet når det kommer til brukerorientering. Mens EU-landene i gjennomsnitt ligger på 73 prosent, ligger Norge godt over med en total poengsum på hele 80 prosent. Her har vi også forbedret oss med fire prosentpoeng fra året før.  

Aller best er Norges offentlige nettsider når det kommer til brukervennligheten. Mens gjennomsnittet i Europa ligger på 80, er norske nettsider så gode på å gi både støtte, hjelp og tilbakemeldinger at vi har fått en score på 88 prosent. 

Dårligst er vi når det kommer til Cross border mobility, altså det å være online i andre land, og Transparente prosesser. Likevel skiller vi oss ikke negativt ut i forhold til resten av Europa. Mens Norge scorer 59 prosent totalt, ligger gjennomsnittet i Europa på 51 prosent når det kommer til regjeringens åpenhet i forhold til ansvar og tilstand. 

Vi er også generelt gode når det gjelder Key Enablers, det vil si elektronisk id og dokumenter. Der ligger vi på 74 prosent, mens Europalandene i gjennomsnitt scorer 50 prosent.

-- Det er oppsiktsvekkende at vi scorer så dårlig på transparente prosesser som synliggjør folks rettigheter. Norge er kjent som et land med et godt utviklet demokrati, fri presse og hvor innbyggerne er vant til full åpenhet om alt. Det er betenkelig at vi scorer dårlig på det, sier Bergfjord.

Savner en tydelig leder


-- Norge ligger bra an og fortsetter å gå i riktig retning, men andre land beveger seg raskere. I Norge har vi en it-moden befolkning med velutdannede mennesker. Vi burde ligge i tet, men vi mangler en sterk digital leder, sier Bergfjord. 

Han forteller at konklusjonen de har kommet frem til i Capgemini er at det trengs en sterkere styring. 

-- Vi vet at vi skal inn i en digital fremtid, men jeg tror ikke etatene vet hvordan de skal komme dit, sier han.

Han mener at ​utfordringen til Norge ligger i styringsstrukturen vår. Vi er et lite land med mange kommuner, fylkeskommuner og mange offentlige etater. 

-- Jeg tror disse først og fremst er opptatt av det de får fra departementene, og hvordan de måles. Og at det dermed er lite tid igjen til å sette innbyggerne i fokus, sier Bergfjord. 

-- De burde tenke innovasjon og gjøre det bedre for innbyggerne. De som leder etatene og Difi vet at vi skal inn i en digital fremtid. Det er klare mål om at vi skal dit, men det er lite konkrete beskrivelser på hvordan man skal komme dit. 

Gjør det bra


-- Norge gjør det veldig bra, og er i en heldig posisjon. Det er betydelig større utfordringer i andre land, sier statssekretær Paul Chaffey. Han synes det er hyggelig å se at vi blant annet scorer høyt på brukerorientering. 

Han ser at det er noen utfordringer, men tenker at dette kan ha med hvordan teknologien utvikler seg. 

-- Vi kommer aldri helt i mål ettersom teknologiutviklingen går så fort. Men rapporten sier at vi ligger godt an, og plasseringen kommer fordi vi har gjort en del ting riktig. 

-- Enda et råd


Chaffey forteller at KMD ønsker å øke tempoet i digitaliseringen, men mener at Norge allerede har kommet et godt stykke på vei. Blant annet peker han på eksempler som A-meldingen, digitalisering i husbanken og Navs nylige forbedringer i henhold til å søke om foreldrepermisjon. 

-- Og det kommer mer, sier han, og fortsetter:

-- Blant annet har vi etablert et digitaliseringsråd. Den typen tiltak gjør at det blir mer koordinering på tvers av etatene. 

-- Bergfjord, hva tror du om det nye Digitaliseringsrådet?

-- Digitaliseringsrådet. Det ligger i navnet - et råd. Det er vel og bra, men det er nok et råd. Vi er der at vi trenger en sterkere styring. Difi har gjort mye bra, men det er mye veiledninger og sånne ting. Men den sterke styringen og gjennomføringen av nasjonale løsninger, den rollen er det ingen som har. Vi trenger en cio for Norge som har mandat og myndighet til å ta beslutninger på et høyere nivå enn i dag, sier Bergfjord.

Dette er Chaffey uenig i.

-- Det er ingen god idé med en egen it-minister. It er viktig innen alle områder. jeg tror ikke it-sjefen i Storbritannia styrer it-arbeidet i helsesektoren. Det gjøres via it-systemer under politikere i den sektoren, sier han. 

Han forteller at det nå er satt i gang en stortingsmelding med en digital agenda som må drøftes. 

Blant de beste


-- Det er ingen grunn til å snakke ned det vi har oppnådd, men verden står ikke stille. Digitaliseringen vil utfordre oss i økende grad fremover og vi må sørge for å gjøre de riktige investeringene dersom innbyggerne skal være fornøyd med offentlige tjenester. Vi må ha en målsetting om å være blant de beste, sier Chaffey. 

Dette er Bergfjord enig i. 

-- En hovedkonklusjon er at vi har gjort det bra lenge, og vi gjør det fortsatt bra. Vi blir ikke dårligere, men produksjonen går ikke så fort som denne burde gjort, og vi begynner å sakte litt akterut. 

-- Benchmark undersøkelsen er et godt verktøy. På mange områder har land i Europa hatt mye å lære av hverandre - blant annet av Norge. Vi må også være ydmyke nok til lære av de beste, sier han.