Vi mangler juleadresser

Vi mangler juleadresser

Flertallet av nordmenn mangler både adresser og telefonnumre, også til sine aller nærmeste.
Åtte av ti norske kvinner og fem av ti norske menn, skriver julekort. Men flertallet mangler både adresser og telefonnumre, også til sine aller nærmeste. En ny undersøkelse viser at nordmenn til sammen mangler om lag 34 millioner adresser og telefonnumre før jul, skriver Telenor Teleservice Opplysningen 1881 i en pressemelding.

I år kan det se ut som vi må være med å skaffe 34 millioner adresser og telefonnumre hvis alle skal få kontakt med hverandre til jul. Det forteller Callsentersjef på Opplysningen 1881, Hild Must Hatlebakk.

Nordmenn mangler generelt oppdatert kontaktinformasjon til flere av sine nærmeste. I en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Opplysningen 1881, kommer det frem at et stort flertall i Norge mangler mellom null og fem adresser til venner og familie. Undersøkelsen avdekker videre at:

14 prosent mangler oppdatert adresse til mer enn fem slektninger eller venner

16 prosent mangler oppdatert telefonnummer til mer enn fem slektninger eller venner

Sju av ti har oppdatert kontaktinformasjon til egne søsken

Seks av ti har oppdatert kontaktinformasjon til egne barn

Fem av ti har oppdatert kontaktinformasjon til egne foreldre

Tre av ti har oppdatert kontaktinformasjon til sine svigerforeldre

Halvparten av oss skriver fremdeles adresser i en dedikert adressebok. Blant menn og ungdom er imidlertid mobiltelefonen i ferd med å erstatte adresseboken. Fire av ti menn lagrer adresser på mobiltelefonen. Tallet er det samme for unge under 30.