Vi skifter mobilselskaper som aldri før

Nesten 50.000 mobilnummer ble flyttet til et annet selskap i mars, neste 9.300 flere enn i februar.

I 2005 var det totalt 495.472 personer som har skiftet mobilselskap, og dette er økning på vel 43.000 om vi sammenligner med 2004. Gjennomsnittlig er det nå rundt 41.300 som hver måned velger seg et nytt mobilselskap, melder Post- og teletilsynet.

Totalt er det foretatt 1.790.274 porteringer siden ordningen ble igangsatt 1. desember 2001. Antall porteringer har vist en jevn økning etter at PT i august 2002 lanserte nettstedet www.telepriser.no.