Vi sliter med tverrfaglig kommunikasjon

Vi sliter med tverrfaglig kommunikasjon

DND: IT-bransjen er full av dyktige folk. Likevel står vi i fare for å få et dårlig rykte.

Vi som jobber med IT ønsker å hjelpe kunden eller bedriften fremover ved hjelp av faget vårt. Vi investerer mye tid på å lese artikler, diskutere med andre, delta på konferanser og prøve nye muligheter for å forbedre oss faglig. En del engelske og amerikanske eksperter jeg har møtt, forteller at de er forbløffet over det høye faglige nivået i Norge. Og likevel leser jeg dessverre jevnlig i nyhetene om IT-prosjekter som blir forsinket, eller ikke klarer å levere i henhold til forventningene. Vi står i fare for at IT-bransjen får et dårlig rykte! Hvordan kan dette ha seg? En forklaring kan være at vi sliter med kommunikasjonen mellom profesjonene, og at det oppstår kostbare misforståelser og tap av informasjon når de skal samarbeide for å levere et prosjekt.

Profesjonene innen IT har etterhvert utviklet sine egne stammespråk, og vektlegger forskjellige verdier. Eksempelvis ser vi at de som jobber med innkjøp ofte ønsker klare spesifikasjoner, mens smidig-folket mener at systemet blir best dersom vi kan prøve oss frem til hva brukerne trenger.

Det finnes mange uavhengige møteplasser og faggrupper. Og det er bra! På den måten blir vi som nevnt enda bedre utøvere av faget. Men går noe tapt? Blir vi for enige av og til? For å bruke en sammenligning: På Høyres landsmøte er det ingen som er i tvil om at det er riktig med privatisering - de diskuterer heller hvordan og hvor fort.Kunne det være greit å bryne seg på noen som har en helt annen innfallsvinkel? Dataforeningen er tverrfaglig i sin natur, og skaper arenaer der vi kan møtes og få større forståelse for hverandres kvaliteter og utfordringer.

Et eksempel kan være en brukergrensesnitt-designer som bivåner et foredrag der en programmerer forteller hvordan hun sliter med å implementere de vidløftige skissene hun får overbrakt. Det er svært sannsynlig at designeren i sitt neste prosjekt gjør seg kjent med de rammene programmereren er prisgitt. Og at de dermed kommer nærmere målet om å levere prosjektet til avtalt tid med riktig kvalitet.

Software-konferansen er en slik arena. Denne gangen har vi sørget for at du fritt kan veksle mellom forskjellige spor i løpet av dagen. I tillegg legger vi opp til debatter og workshops, slik at du ved siden av å få og gi faglig dybde, også kan bryne deg på folk som du IKKE vil møte på en ren fagkonferanse. Du kan faktisk møte folk du er uenig med - og kanskje lære noe av det!