Vi snakker mindre i mobilen og sender færre tekstmeldinger.

Vi snakker mindre i mobilen og sender færre tekstmeldinger.

Bare datatrafikk på mobilnettet redder telebransjen fra nedtur.

Abonnentene i mobilmarkedet sender både færre tekstmeldinger og snakker mindre enn før, og bruken av fasttelefon fortsetter å falle. Dette viser rapprten ”Det norske ekommarkedet første halvår 2011,” som Post- og teletilsynet la frem i går. Likevel er omsetningen i ekommarkedet i Norge relativt stabil, takket være vekst i datatrafikken.

Andelen kunder som har mobilabonnement med datapakke har doblet seg på et år, og ved utgangen av første halvår var det 474.000 slike abonnement. Likevel genererer alle disse kundene bare en liten andel av den mobile datatrafikken, med 4,4 prosent.

Direktør i Post- og teletilsynet, Torstein Olsen, mener det lave tallet for denne datatrafikken har sammenheng med at folk gjerne kobler opp mobilen sin via trådløse nettverk hjemme eller på jobben, og at datatrafikken derfor i stor grad går den veien.

- Det er ingen grunn til å tro at de som har smartmobiler ikke er aktive nettbrukere, sier Olsen i en pressemelding.

Den største andelen mobil datatrafikk går over dedikerte abonnement for mobilt bredbånd. Hele 77 prosent av 6,7 millioner gigabyte kommer fra disse abonnementene. Det er stort sett privatkunder som har slike abonnement, mens mobilabonnement med datapakke hittil har vært omsatt mest til bedriftskunder.

Privatkunder velger annerledes, sier Torstein Olsen. Av disse er det mange flere som velger dedikerte abonnement for mobilt bredbånd (”USB-pinner”), selv om mange har mulighet til å kople seg opp til internett ved å bruke mobilen sammen med en pc.

Fasttelefoni faller, jevn økning for fast bredbånd

Tallene for første halvår 2011 viser at fasttelefoni fortsetter å tape terreng. Nå har bare seks av ti husstander (57 prosent) fasttelefoni, og dette tallet inkluderer analog telefon, ISDN og bredbåndstelefoni.

73 prosent av husstandene i Norge har bredbånds. 31 prosent av disse har også bredbåndstelefoni, og det er en nedgang på fire prosentpoeng på ett år.

Flere abonnement, mindre prat

Totalt har antall kontantkort og etterbetalte mobilabonnement økt til 5,67 millioner, en økning på 2,7 prosent på et år. Men dette er bare halvparten av veksten fra et år tidligere, som fra første halvår 2009 til første halvår 2010 var på 5,3 prosent.

Til tross for at antallet abonnement har gått opp, er vi mindre aktive brukere enn før. Taletrafikken over mobil har økt hvert år frem til 2010, men i første halvår det året kom den første nedgangen. Da snakket hver kunde i gjennomsnitt 1095 minutter, men nå flater trafikken ytterligere ut, til 1087 minutter pr. år.