Vi trives med it-jobbing

Vi trives med it-jobbing

It-folk blir mindre syke enn andre. De kan påvirke egne oppgaver, pauser og fridager.
På fire år har sykefraværet i it-bedriftene sunket med 17 prosent, til godt under landsgjennomsnittet.

Sykefraværet på landsbasis var på 5,8 prosent i første kvartal, mot 7,3 prosent i samme periode i fjor. For data- og kunnskapsbedriftene er fraværet nå helt nede i 4 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Dotcom presset

- Vi har gått fra lav til lavere. Slik vi oppfatter det er arbeidsmiljøet godt i de fleste it-relaterte bedrifter, sier Arve Aasmundseth i Abelia til Computerworld.no. For noen år siden gikk det samme rykter om tøffe arbeidsforhold i it-bransjen. Dotcom-boblen presset folk, og etter at den sprakk herjet arbeidsledigheten og usikkerheten om fremtidig jobb. Men it-bransjen er i ferd med å legge fra seg ulvemasken og virker som en balansert og hyggelig bransje å jobbe i.

- Mytene om rovdrift på it-ansatte er motbevist. Vi har inntrykk av at de fleste ansatte i it-bransjen har stor grad av medbestemmelse og påvirkning for egne oppgaver, pauser og fridager. I det hele tatt er det et lavt konfliktnivå i it-bransjen, sier Aasmundseth.

Inkluderende arbeidsliv

Det er særlig IA-avtalen (Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv) som har bidratt til ytterlige forbedring av arbeidsforhold i it-bransjen. Det inkluderende arbeidslivet går ut på at arbeidsgiverne har bedre kommunikasjon med de ansatte, med formål å ha en reduksjon i bruken av uføretrygd og i sykefravær. - Vi legger nå større vekt på samtaler ved sykdom. Tidligere ble A4-arket brukt for å beskrive sykdommen. Nå bruker vi minst halvparten for å beskrive hvor frisk en ansatt er. Det tilrettelegges i større grad til å være på jobb, sier Aaasmundseth. - De gamle oppfatningene av å være syk erstattes av et nytt syn på jobben vår. Du er ikke syk eller ikke syk, men det er en glidende overgang fra å være helt frisk til å være helt syk. Det er for eksempel godt mulig å være hjemme, samtidig som du kan ta telefonen og svare på epost, forklarer Aasmundseth.

Høyt kunnskapsnivå

Selv om IA-avtalen gjelder hele Norge vil it-bransjen plukke enda flere frukter fra dette treet, mest fordi man lett kan jobbe hjemme eller til andre tidspunkter.

- Dialogen mellom it-bedrifter og dine ansatte er relativt lettere fordi det er et høyt kunnskapsnivå og et godt forhold mellom ansatte og ledere. I tillegg jobber mange i it-bransjen med kunderelaterte oppgaver. Det medfører en større grad av ansvar, sier Aasmundseth.

Utbrenthet

Men det er også sunt å være syk innmellom. For høyt press kan for eksempel føre til utbrenthet.

- Det stemmer. Utbrenthet er et annet spørsmål som er veldig interessant. Vi vet fra tidligere undersøkelser at programmerere ikke brennes mer ut enn andre yrker. Det viktigste er at terskelen mellom hjem og jobb har blitt mindre, slik at man føler seg velkommen igjen etter en periode med sykdom. Det øker også trivselen, som er et viktig middel mot å bli utbrent, sier Aasmundseth.