Vi vil leve lengre med it

IBM mener sammensmeltingen av bioteknologi og it vil kunne bidra til en mer proaktiv behandling av sykdommer.

Dette mener Caroline Kovac i IBMs bioteknologiavdeling. Hun sa dette i en tale på Bio-IT World Conference and Expo i Boston, skriver IDG News.

Ifølge Kovac står vi foran en ny helserevolusjon. Kurven for forventet levealder har pekt oppover de siste hundre årene, fra et gjennomsnitt på 47 år i 1900 til 77 år i 2001. Den største økningen var mellom 1910 og 1940. Siden har kurven flatet ut. Forventningene om et lengre liv vil med hjelp av it og bioteknologi kunne stige ytterligere, mener Kovac, men da må forholdene tilrettelegges.

IBM kaller fremtidsvisjonen for helsesektoren "informasjonsbasert medisin". Andre navn er personifisert medisin eller spesialisert medisin. Tanken bak dette er at ved hjelp av kraftige databaser og informasjon om helse og dna, vil det være mulig å komme i forkant av sykdommene.

-- Tenk at en "kvinne med høy risiko for brystkreft" endres til "her er noen som har hormoner som peker i retning av utvikling av brystkreft i løpet av de neste seks måneder, og må behandles nå", sier Kovac.

Databasene som brukes i helsevesenet per i dag benyttes til administrasjon av helseprosessen og er ikke koblet til aktive sykdomsutviklinger. Ifølge IBM bør fremtidsdatabasene bruke datamining aktivt. Datamining, eller KDD (knowledge discovery in databases), er en måte å analysere og utforske endringer ved hjelp av algoritmer. De nye databasene bygges opp av leger, forskere og farmasøytiske konsern. Disse databasene følger med hvert individs helse og kan gjenkjenne elementer i en sykdomsutvikling.
 
Ifølge IBM vil dette gjøre det mulig å lese en Parkinson-pasients kommende anfall, og dermed gi en riktig dose medisin i forkant. Dermed vil anfallet stoppes.

Et annet middel i kampen mot sykdommer er å bygge databaser med informasjon. Kovac henviser til deCODE Genetics i Reykjavik som holder på å kartlegge genene til islendere for å finne genetiske årsaker til sykdommer.

- Gener og befolksningsdata vil være i økende grad bli et viktig verktøy, sier Kovac.

Også forskning vil i økende grad dra nytte av ny teknologi, mener Kovac.

-  Det som før tok uker, å bygge en populasjon for en studie, tar nå bare noen få timer, sier Kovic.

Ifølge Kovic er det viktig at infrastrukturen i datasystemene legges til rette for datamining.