Viafon utestenges fra telepriser.no

Telekunder har nok en gang blitt kasteballer mellom selskaper som ikke er enige om hvor kundene egentlig hører til. - Dette er useriøst, sier direktør Willy Jensen i PT.

Mange telekunder har den siste tiden henvendt seg til Post- og teletilsynet (PT), Forbrukerombudet og Forbrukerrådet fordi de har mottatt regninger fra to forskjellige teleselskaper.

Uenighet angående overføring av kunder fra Viafon til Telenetto, har ført til at begge selskapene påstår de er kundenes teleleverandør. Telekunder har nok en gang blitt kasteballer mellom selskaper som ikke er enige om hvor disse kundene egentlig hører til.

- Dette er useriøst, og fra og med i dag stenger vi Viafon ute fra telepriser.no på grunn av mangelfull kundeservice, sier direktør Willy Jensen i PT i en pressemelding.

Klare råd

Viafon solgte i høst kundemassen sin til Telenetto. Men i etterkant hevder Viafon at Telenetto har brutt betingelsene for denne avtalen, og at kundene derfor fortsatt tilhører dem. Etter det PT, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet kjenner til, er det imidlertid Telenetto som i dag rent faktisk leverer teletjenester til kundene.

"Siden det er Telenetto som leverer teletjenestene til kundene, er vårt råd at telekundene bør forholde seg til Telenetto som nåværende teleleverandør. Telenetto skal ha betalt for abonnement og tellerskritt fra og med 1. desember 2005, mens eventuelle regninger for kundeforhold før 1. desember i fjor skal betales til Viafon. Forskudd som er innbetalt til Viafon for perioden etter 1. desember skal trekkes fra de faste avgiftene kundene ellers skulle betalt til Telenetto. Dette har Telenetto bekreftet at de vil sørge for, og selskapet vil legge ut en melding om saken på sine nettsider www.telenetto.no. Kundene bør likevel be om å få en ny spesifisert regning for å kunne kontrollere at dette skjer", skriver PT.

Ikke første gang

Sommeren 2005 opplevde tusenvis av telekunder å bli kasteballer mellom to andre selskaper - FixTelecom og Briiz Telecom.

PT, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet mener det er viktig at kundene ikke skal lide dersom firmaer ikke kan ordne opp i kontraktsmessige forhold seg imellom.

De tre organisasjonene inngår derfor nå et tett samarbeid i et forsøk på å få på plass regler som forhindrer at slike situasjoner oppstår igjen.