Viderefører støttetiltak for bredbånd

Viderefører støttetiltak for bredbånd

Regjeringen foreslår at programmet for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon (HØYKOM) videreføres i tre nye år. I statsbudsjettet for 2005 foreslås en bevilgning på 69 millioner kroner.

- Gjennom HØYKOM gjør vi hverdagen enklere for folk flest og offentlig sektor mer effektiv. Tilskuddsordningen bidrar til at offentlige virksomheter etterspør og tar i bruk avansert høyhastighets informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

- Offentlige aktører skal virke som katalysatorer og pådrivere i utviklingen av informasjonssamfunnet. HØYKOM ble etablert i 1999. Programmet har vært vellykket, og Regjeringen anbefaler at det videreføres. Programmets hovedmål er å bidra til modernisering i offentlig sektor gjennom bruk av moderne IKT-løsninger og markedsbasert bredbåndsutbygging. Slik blir hverdagen for innbyggerne enklere, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

HØYKOM-distrikt og HØYKOM-skole

Regjeringen foreslår også å videreføre HØYKOM-distrikt. Dette er et delprogram som er innrettet mot utvikling av bredbånd i distriktene. Dette delprogrammet vil få økt sin andel av de samlede bevilgningene til HØYKOM. Også HØYKOM-skole foreslås videreført.

HØYKOM har valgt ut et titalls "fyrtårnsprosjekter" spesielt med tanke på å formidle erfaringer med overføringsverdi til andre miljøer. Disse prosjektene skal spre erfaringer og god praksis gjennom rapporter, brosjyrer, foredrag og fagartikler, slik at de kan være gode eksempler for andre, ifølge Regjeringen.

Muligheten til å søke tilskudd fra programmet for 2005 vil bli lyst ut 8. november 2004.