Viktig å skille mellom mannen og ballen

Viktig å skille mellom mannen og ballen

Når Ementor får medhold av KOFA i flere av punktene i sin klage må man anta at det i alle fall har foreligget et berettiget grunnlag for å undersøke saken nærmere.
Computerworld skriver 20.februar 2004 på lederplass om Ementors klage til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) i forbindelse med tildelingen av kontrakten for it-leveranser til Helsebygg Midt-Norge.

Markedet i Norge er stort hvis vi ser på hvor mye penger som brukes på IT, men lite hvis vi ser på hvor ofte aktører og enkeltpersoner møter hverandre i forskjellige sammenhenger. Det at vi stadig treffer hverandre igjen får en del konsekvenser, og jeg har lyst til å peke på to av dem.

For det første er det helt nødvendig for leverandørene å opptre etterrettelig og ryddig, på en måte som i alle fall ikke etterlater et negativt inntrykk. Sannsynligheten for å treffe den andre parten igjen ved en senere anledning er så stor at det også vil være viktig å etterlate seg et positivt inntrykk.

Den andre konsekvensen som blir viktig i et lite marked er partenes profesjonalitet. De enkelte aktørene må evne å skille mellom "mannen og ballen", slik at ikke den enkelte sak på en urettferdig måte knyttes for sterkt opp til den enkelte aktør eller person.

Det er naturligvis ikke greit å fremsette ubegrunnede klager eller på annen måte forsøke å skape problemer for de andre aktørene i prosesser man selv har tapt, men når Ementor får medhold av KOFA i flere av punktene i sin klage må man anta at det i alle fall har foreligget et berettiget grunnlag for å undersøke saken nærmere.

Ementor kunne løpende tatt ut en midlertidig forføyning i denne saken, noe som ville gjort det forbudt å signere kontrakt og som trolig ville ha medført både forsinkelser og betydelige merkostnader for Helsebygg Midt-Norge. Dette valgte Ementor ikke å gjøre, til tross for at dette midlertidig kunne ha stanset tildelingen av kontrakten til Telenor.

Et ikke ubetydelig element i Ementors tilbud bestod av leveranser fra HP, og når Ementor i tillegg er en av HPs største og viktigste partnere kan undertegnede neppe anses som objektiv i denne saken. Undertegnedes eventuelle subjektivitet i denne saken er vel heller ikke entydig når vi tar i betraktning at HP også er en av Telenors største og viktigste partnere i leveransen til Helsebygg Midt-Norge, samt at Telenor og HP har et omfattende samarbeid på en rekke andre områder.

Jeg har ikke forutsetninger for eller noe ønske om å mene noe om hvorvidt Ementor bør ha krav på erstatning eller kostnadsdekning i denne saken. Det jeg tillater meg å mene noe om er hvorvidt Ementor har håndtert dette med tilstrekkelig aktsomhet og på en profesjonell og ryddig måte, og da taler det faktum at Ementor ikke benyttet virkemiddelet midlertidig forføyning sitt klare språk.

Jeg både håper og tror at aktørene i det norske it-markedet er profesjonelle nok til å skille mellom "mannen og ballen".

Av Ståle L. Hagen,
Country Counsel i Hewlett-Packard Norge.