Det viktigste som skjedde i 2005

Det viktigste som skjedde i 2005

En håndfull av de mest veltalende, kunnskapsrike og toneangivende it-personene i Norge oppsummerer og spår. I dag, Stig Sjursen, daglig leder i DNS.

DNS er partner for blant andre Sun og Bluecoat. Daglig leder Stig Sursjen var i mange år markedssjef i Novell, før han skiftet beite i 2004.

- Hva var det viktigste som skjedde i it-året 2005?

- Selv om ikke lanseringen har vært ennå, mener jeg at den sterke prioriteringen av Minside-prosjektet har vært svært viktig. Minside vil få en stor påvirkning på hverdagslivet til folk flest i samfunnet.

- Og hva vil prege it-året 2006?

- En trend som jeg tror kommer sterkt, er miljø. Datarommet er presset, på grunn av det store behovet for servere og lagringsløsninger. Man lager nå egne bygg for å få plass til kjølerom, og det er et enormt strømforbruk. Ofte er strømforbruket større enn anskaffelskostnadene. I tillegg gjør EUs RHOS-regulativ at bly og andre miljøfarlige kompomenter blir forbudt i it-utstyr. Miljøhensynet i forhold til strømforbruk blir derfor viktigere, og teknologi som adresserer dette vil vinne fram. Nye produkter er derfor nødt til å være mer miljøvennlige.

- I tillegg tror jeg sikkerhet blir enda viktigere. Vi vil få nye former for ormer og viruser fra andre kilder enn vi er vant til fra før.

Les også hva HP-sjef Eivind Roald, Operas teknologidirektør Håkon Wium-Lie, Microsoft-sjef Knut Morten Aasrud, bokaktuelle Gisle Hannemyr, og EDB-boss Endre Rangnes mener om 2005.