- Det viktigste som skjedde i 2005

- Det viktigste som skjedde i 2005

En håndfull av de mest veltalende, kunnskapsrike og toneangivende it-personene i Norge oppsummerer og spår. I dag, bokaktuelle Gisle Hannemyr.

Alltid tilstedeværende universitetslektor Gisle Hannemyr har nettopp gitt ut bok, "Hva er internett", som inngår i en bokserie på Universitetsforlaget. Boka hører inn under genren "kritisk essay", forteller Hannemyr.

- Hva var det viktigste som skjedde i it-året 2005?

- Det var nok at Moderniseringsdepartementet, Teknologirådet og andre innså vktigheten av at informasjon blir tilgjengelig på åpne og frie plattformer. Internasjonalt var det delstaten Massachusets' beslutning om å velge teknologiplattformen Openoffice og standardene som defineres av Oasis.

- Hva vil prege it-året 2006?

- Konkurransen mellom fri og godseid programvare vil bli tydeligere. Det vil ikke bli noen klar vinner, men trolig vil flere være opptatt av at det finnes reelle valg, slik at man kan bedre kan evaluere med hensyn til bruksegenskaper og slike ting.

Les også hva HP-sjef Eivind Roald, Stig Sjursen i DNS, Operas teknologidirektør Håkon Wium-Lie, Microsoft-sjef Knut Morten Aasrud og EDB-boss Endre Rangnes mener om 2005.