- Det viktigste som skjedde i 2005

- Det viktigste som skjedde i 2005

En håndfull av de mest veltalende, kunnskapsrike og toneangivende it-personene i Norge oppsummerer og spår. I dag, EDB-boss Endre Rangnes.

Endre Rangnes har avsluttet et travelt år med endel oppkjøp og mye aktivitet, senest i går.

- Hva var det viktigste som skjedde i it-året 2005?

- EDB har fra starten av 2005 integrert fire selskaper, CapGemini, Telenor Driftstjenester, Bankit, og IBM drift/løsninger. Det har gitt sterk vekst i både omsetning og resultater.

- EDB har også fått flere nye kunder, deriblant Storebrand og Trondheim kommune. Vi har fått flere bank-kontrakter i Sverige. I sum viser dette et it-marked i god vekst og at konsolideringen fortsetter.

- Hva vil prege it-året 2006?

Vi tror konsolideringen fortsetter - vårt kjøp av TAG Systems i går viser at det er fokus på å få større grep om verdikjedene. Det betyr at vi kan levere bedre løsninger til kundene og EDB får fortsatt god vekst og lønnsomhet.

- Markedet blir mer nordisk og vi jobber videre med å ta et nordisk lederskap på våre områder. Kundene er opptatt av ny teknologi hvis det gir forretningsmessige fortrinn og kostnadsmessige besparelser.  EDB fokuserer på både drift og løsninger innen bransjene B&F, offentlig, handel og industri og telekom.

Les også hva HP-sjef Eivind Roald, Stig Sjursen i DNS, Operas teknologidirektør Håkon Wium-Lie, Microsoft-sjef Knut Morten Aasrud og bokaktuelle Gisle Hannemyr mener om 2005.