Vil avsløre digitalt tidsjuks

Svein Yngve Willassen forsker på en metode som skal stoppe juks med digitale klokker. Målet er å lage et system som skal hjelpe politi over hele verden.

Skal digitale spor holde som bevis i retten, må de kunne dateres utover rimelig tvil. Men det er enkelt å forfalske digitale tidsstempler. Du kan bare stille om klokka på pc-en din, og word-dokumentet ditt har plutselig fått en falsk dato. Spesiell programvare kan også endre alle filene som inneholder tidsstempler, skriver Forskning.no 

 

Svein Yngvar Willassen ønsker å gjøre noe med dette. Han har blant annet bakgrunn som spesialetterforsker ved datakrimteamet hos Økokrim. I januar begynte han på en doktorgrad ved Institutt for telematikk ved NTNU. Målet er å utvikle metoder for å tidsbestemme elektroniske bevis.

 

Ubeviselig bevis 

 

- Det vi håper å oppnå er å bedre forståelsen av tidsstempler som bevis. Vanlige datamaskiner som politiet beslaglegger er full av tidsstempler. Politiet har ikke klart å bruke det i noe særlig grad fordi man er redd for de er manipulerte, sier Willassen til Computerworld.no.

 

Prosjektet Willassen har startet er det første av sitt slag i Norge og er støttet av Norges forskningsråd. Han forteller at resultatene han forhåpentligvis kan legge frem om to-tre år vil ha konsekvenser i etterforskningen av alle mulige saker hvor tid er sentralt.

 

- Og det er den jo veldig ofte, sier han.

 

Etablering av kronologi blir stadig viktigere i etterforskning av kriminalsaker og Willassen ønsker at systemet han kommer frem til etter hvert skal benyttes av etterforskere verden over.

 

Stor interesse

 

- Politiet internasjonalt er veldig interessert. Jeg var på en internasjonal politikonferanse i forrige uke og holdt foredrag der. Der var det veldig stor interesse for prosjektet, mens norsk politi har vært mer avventende, sier han.

 

Les mer om prosjektet på Forskning.no.