Vil bli kvitt tv-reklame

Vil bli kvitt tv-reklame

Stein Hødnebø er seniorrådgiver i Tolletaten. Han er lei av tv-reklamen, og drømmer om en dings som kan gjøre tv-titting reklamefri.
Hødnebø er seniorrådgiver i Systemseksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet, det meste av tiden som testleder. Seksjonen har ansvaret for utvikling, test og vedlikehold av etatens applikasjoner.

-- Hva gjør du akkurat nå?

-- Akkurat nå sitter jeg og leser tilbud vi har fått på en anbudsforespørsel.

-- Hvor lenge jobber du hver dag?

-- Normalt 8-9 timer. I perioder med mange og korte tidsfrister kan det bli en del mer.

-- Din mest moderne tekniske anskaffelse?

-- Har omsider bestilt adsl.?

-- Hvilken teknisk duppedings som ikke finnes i dag, kunne du tenke deg?

-- Jeg kunne tenke meg en dings som gjorde det mulig å 'spole' forbi reklame og kjedelige programmer på TV. Jeg tror faktisk det ikke er så langt inn i fremtiden.

-- Nevn et teknologisk irritasjonsmoment i hverdagen?

-- Såkalte 'plug and play' - produkter som ikke spiller uten mye trøbbel med drivere etc

-- Hva ville du sagt hvis du møtte Bill Gates?

-- Hi Bill??Nei, jeg ville nok spurt om han tror det er bra for fremskrittet at selskapet hans er så stort og dominerende i sitt marked. Og så ville jeg spurt ham hva han tror om utfallet av et eventuelt søksmål fra EU.

-- Send MeDialogen videre.

-- Benny Walløe - i HP-Norge