Vil blogge for samlet helseweb

Vil blogge for samlet helseweb

Helsenorge.no med ny visjon har startet blogging for å få dine meninger.

I juni lanserte Helsedirektoratet "hele Norges helsetjeneste" under navnet Helsenorge.no. Denne helseportalen skal bli inngangen for alle i Norge.

Nå har helseportalen startet en blogg for å få ut informasjon samtidig som det norske folket bes inn til debatt og reaksjoner.

”Helt siden statens egen helseportal, www.helsenorge.no ble lansert 15. juni, har det vært klart at en større videreutvikling står for døren. Nå er dette arbeidet i full gang. En egen blogg skal fange opp innspill, forventinger og reaksjoner” heter det i en pressemelding.

Ambisjonsnivå hevet

- Vi er inne i en strategiprosess og skal foreta strategiske valg for hva portalen skal tilby, sier Roar Olsen, avdelingsdirektør for avdeling helseportal i Helsedirektoratet.

Ifølge avdelingsdirektøren er målbildene for de ulike områder portalen skal dekke er i ferd med å bli trukket opp og ambisjonsnivået er betydelig hevet og presisert.

- Vi er svært fornøyd med bidragene fra våre mange eksterne referanser og ressursmiljøer i helsetjenesten og vi er i tett dialog med bruker- og pasientforeninger, behandlernes representanter og enkeltpersoner som alle bidrar med å korrigere, begrunne råd og kommentere den prosessen som er i gang, sier Roar Olsen.

Les også: Pinlig lansering av helseportalen

Mange synspunkter

Helsedirektoratet har laget et forslag til visjon for Helsenorge.no, som de ønsker å høre din mening om.

”Helsenorge.no – deg og din helse. Dialog, innsyn og informasjon. Trygt og enkelt”.

Den nye bloggen vil ha fortløpende publisering fra strategiprosessen. Hensikten er å få så mange som mulig til å gi sine synspunkter, bidra med nye idéer og komme med reaksjoner på den utviklingsprosessen som er i gang.

- Vi vet at Helsenorge.no skal levere etterlengtede tjenester. Vi vet også at vi i dette arbeidet beveger oss inn mot miljøer med høy digital kompetanse. Derfor har vi også store forventninger til at bloggen skal bli et levende forum, sier Roar Olsen. Samtidig må vi understreke at dette vil ta noe tid å realisere, og vi jobber med et femårig perspektiv.

Bloggen til Helsenorge.no med forslag til målbilde og strategi finner du her: www.helsenorgebeta.net