Vil bøtelegge operatørene kraftigere

Vil bøtelegge operatørene kraftigere

GOLSFJELLET: Samferdselsminister Torild Skogsholm vil redusere tiden det tar å behandle teleklagesaker til maksimalt fire måneder. Sjefen for Post- og teletilsynet, Willy Jensen, vil bøtelegge operatørene kraftigere.
GOLSFJELLET: -- Vi vil uthalingspolitikken til teleoperatørene til livs! En klagesak til Post- og teletilsynet eller til Samferdselsdepartementet, som er blitt den nye overordnede klagenemda, skal ikke ta år å behandle. Mitt mål at behandlingstiden skal reduseres til fire måneder, sa statsråd Torild Skogsholm under åpningen av Norsk Teleforum på Storefjell Resort Hotel i formiddag.

Teleforumet er den viktigste konferansen og møteplassen for telekombransjen i Norge. I år var det påmeldt 318 deltagere.

Det er ingen tvil om at statsrådens utspill vil få størst konsekvenser for Telenor

Utspillet må være kjærkomment for mindre teleoperatører som Teletopia med Robert Hercz i spissen. Han har i årevis har kranglet med Telenor om at de tar for høye priser og bedriver monopolvirksomhet. Til tross for reguleringer og lovpålegg fra Post- og teletilsynets (PT) side om at Teletopia skal ha tilgang til Telenors nett, har Telenor svart med et skuldertrekk.

Tar oppgaven alvorlig

Slike og lignende situasjoner skal i fremtiden ikke være mulig å foreta seg, dersom statsråd Torild Skogsholm får det som hun vil. Saken er at Bondevik-regjeringen foreslo at det burde etableres en frittstående klageinstans på vedtak som Post- og teletilsynet vedtok. Dette ble forkastet av Stortinget, som konkluderte med at det skal etableres en klagenemd i regi av Samferdselsdepartementet.

På Norsk Teleforum sa statsråden at hun tar denne oppgaven alvorlig, og at nemda vil bli etablert i løpet av året. Allerede i mai skal planene være spikret.

-- Jeg ser ikke bort fra at klagenemdas avgjørelser vil være et virkemiddel for å få det ryddigere i norsk telekombransje, samt at jeg ikke er bort fra at det i sterkere grad vil komme sanksjoner mot de som ignorerer eller ikke følger klagenemdas vedtak, sa statsråden til forsamlingen.

Vil bøtelegge mer

I sitt fordrag om "Kan telereguleringen bli mer forutsigbar?", fulgte PT-sjef Willy Jensen opp tråden fra statsråden:

-- PT har lenge vært kritisert for at vi ikke har bøtelagt teleoperatørene når de brutt eller ikke fulgt opp et regulatorisk vedtak. Også vi vil ha mer bøtelegging som virkemiddel mot operatørene, sa Jensen.

Men dette er ikke helt uproblematisk. Spesielt ikke etter at Torild Skogsholm kom med brannfakkelen om at de vurderer om den såkalte Ekom-loven skal få tilbakevendende kraft. På den måten kan for eksempel Telenor risikere å måtte tilbakebetale penger til andre aktører, for ting som er regulatorisk vedtatt før Ekomforskriften trådte i kraft 10. februar i år.

På vei inn i juridisk minefelt

Statsråden kan med sitt innspill dermed være i ferd med å rote seg inn i et telepolitisk- og juridisk minefelt. Dette er hun forhåpentligvis klar over, ettersom at hun fortalte at departementet nå utreder saken om tilbakebetaling med både operatører, justisdepartementet og advokater.

Det hører med til historien at Norsk Teleforum på Storefjell Resort Hotel i formiddag bokstavelig talt var innhyllet i tåke. Under kaffepausen etter innleggene til Skogsholm og Jensen, var det flere av konferansedeltagerene som ga uttrykk for at telepolitikken og de nye forslagene fra statsråden også er i tåka.

Flere representanter fra teleoperatørene ga dessuten utrykk for at de ville kjempe med nebb og klør mot statsrådens forslag om tilbakevendende kraft i forbindelse med den nye Ekom-loven.