Vil bruke nanotek mot fugleviruset

Vil bruke nanotek mot fugleviruset

Helt ny nanoteknologi kan bli et viktig bidrag i kampen mot det fryktede fugleviruset.

- Nanoteknologi vil uten tvil bli brukt i en eller annen form - enten som vaksine, behandling leveringsmetode for medisin eller får å oppdage, kontrollere eller begrensespredningnen av sykdom, sier Adrian Burden i selskapet Singular ID, i Singapore, til internetnews.com.

 

Fingeravtrykk
Det snaut ett år gamle selskaept lager magnetiske merker som kan lage "fingeravtrykk" på objekter. Merkene ligner RFID-brikker, men er mindre, sterkere og blir ikke forstyrret av radiosignaler.

 

Parallelt med merkene har Singular utviklet avlesere og en sikker database som kan aksesseres via GPRS-nettet eller satelitttelefon.

 

Leser- og databaseteknologien kan komme til nytte i en eventuell epidemi, forteller Burden. De kan nemlig knyttes ikke bare opp mot de magnetiske merkene, men like gjerne mot biosensorer.

 

- En bestemt biosensoir kan brukes ute i felten til å oppdage fulgeviruset  i et dyr, deretter kan data sendes raskt tilbake til en sentral database for sikker lagring og analyse, sier Burden.

 

Kombinasjonen av teknologier kan spare tid, fordi det ikke blir nødvendig å frakte prøvetakinger tilbake til laben, og fordi de kan bidra til å gi et bedre bilde av geografisk omfang.

 

Biosensorer

 

Singular ID holder på å utforske mulighetene sammen med selskapet Bimat, som utvikler biosensorer. Burden håper at systemene selskapene jobber med, også kan brukes på andre sykdommer som malaria og aids.

 

Produktene er fortsatt under utbikling, og klare til bruk tidligst våren 2006.

 

Et annet nanotek-selskap, Emergency Filtration, har produkter som er klare til bruk nå. Nanomask bruker et filtreringssystem som gjennom en kombinasjon av nanopartikler og filtre kan fange opp bakterielle og virale mikroorganismer.

 

Etterspørselen er sterkt økende, og daglig leder Douglas K. Beplate antar at frykten for en verdensomspennende luftbåren virusepidemi er årsaken.

 

- Nano er løsningen

Christine Peterson i Foresight Nanotech Intistute, sier til internetnews.com at det er vanskelig  skille mellom bioteknologi og nanoteknologi, men at utstyr som biosensorer vil bli svært viktig i årene framover. 

 

- I løpet av de neste tiårene vil nano bli det endelige svaret på hvordan vi håndterer disse virusene, som jo selv er "maskiner" i nanoskala, sier hun.