Vil bruke WLAN som nødpeiler

Trådløs nettverksteknologi skal nå overvåke arbeidsgrupper som jobber i farlige miljøer.

D-Link og utviklingsfirmaet Ide til Produkt AS (ITP) har det siste halvåret forsket på alternative bruksmuligheter for trådløs nettverksteknologi. Samarbeidet har resultert i et helt nytt bruksområde og gjøre WLAN til en reell utfordrer til RFID-teknologien.

WLAN som sikkerhetsnett

Grunntanken er å benytte eksisterende oppkoblingsprotokoller i WLAN-utstyr, og gjennom disse generere en unik, RFID-lignende kode. Konseptet innebærer en kostnadseffektiv mulighet for å overvåke personer som jobber i farlige miljøer, for eksempel brannmannskap og gruvearbeidere.

 

Løsningen kalles WaveDancer og er meget enkel ved at man gjør basestasjoner batteridrevne og mobile. Mannskap utstyres så med en modifisert WLAN-brikke på størrelse med en RFID-brikke. Brikkene kan deretter spores opp via en såkalt WiFi-finder, dvs. en enkel enhet som søker etter WLAN-signaler.

 

Fordelene med WLAN sammenlignet med RFID er mange; teknologien er kjent, masseprodusert og svært rimelig. Kunnskapsnivået omkring WLAN gjør dessuten at IT-personell kan utføre installasjonen uten spesiell opplæring. I tillegg har WLAN langt bedre rekkevidde enn RFID.

Klar for produksjon

Utviklingsleder for ITPs WaveDancer-prosjekt, Jon Atle Tigerstedt, sier i en pressemelding at selskapet har valgt å samarbeide med D-Link fordi selskapet allerede hadde basestasjoner i passende størrelser.

 

D-Link benytter også innlogingsrutiner som passer med ITPs applikasjoner. Brikken er klar for produksjon og basert på DWL-G730AP, en kompakt og portabel 54Mbit/s trådløs basestasjon. Utstyret kan drives med 5 Volts spenning og har resultert i en aktiv, RFID-simulerende WLAN-brikke utelukkende basert på D-Links teknologi.